Хамле Груп България ООД  itemprop=

Хамле Груп България ООД

“HAMLE MAKINA” е компания – основател на групата HAMLE, занимаваща с производство на криогенни резервоари, резервоари за съхраняване и транспортиране на LPG, кислород, азот, аргонови газове.
София, кв. Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев № 9, ет. 2, ап. 4

www.chnhamle.com hamlegroup@loze.net “HAMLE MAKINA” е учредена през м. ноември 1993г. Заводът на компанията е изграден върху 3 000 кв.м. покрита площ и 13 000 кв.м. открита площ. През първите години компанията се е занимавала с производство на резервоари за съхраняване на течни горивни материали. “HAMLE MAKINA” се е превърнала в значима компания в този сектор. За да удовлетворяват изискванията на клиентите си, ”HAMLE MAKINA” са инвестирали в работна сила, в техническа информация и оборудване, които да отговарят на световните стандарти. През началните години от дейността си “HAMLE MAKINA” са работили съвместно с камарата на техническите инженери по отношение на надзорните услуги. През 2000г. “HAMLE MAKINA” е получила сертификатите TSE и TSEK, а в последно време фирмата подготвя своята инфраструктура във връзка с партньорството си с Turk Loydu и Kosgep. В резултат на това сътрудничество и инфраструктурата си, “HAMLE MAKINA” са се превърнали в основен фактор при производство на резервоари за съхраняване и транспортиране на LPG в индустриалния сектор. “HAMLE MAKINA” е получила сертификати по TS EN ISO 9001:2000 от Swedak Turk и Loydu и е започнала да произвежда изделията си под знака “СЕ”. В допълнение към горното, ”HAMLE MAKINA” е започнала производството и на криогенни резервоари за съхраняване и транспортиране. “HAMLE MAKINA” е компания – основател на групата HAMLE, която има динамични и професионални пъртньори в сферата на строителството и горивната промишленост. “HAMLE MAKINA” е подготвила своята инфраструктура за производството на съдове под налягане от 2000 г. В края на сътрудничеството си с Turk Loydu и Kosgep, ”HAMLE MAKINA” е започнала да произвежда резервоари за съхраняване и транспортиране на LPG, снабдени със сертификат за клас, благодарение на които е заела значимо място в този сектор. В периода на приключването на съвместната дейност с Turk Loydu през 2003 г., по същото време Turk Loydu е сертифицирала “HAMLE MAKINA” във връзка с това, че последната е реализирала и прилага система за управление на качеството ISO-9001-2000. Към края на 2004 г. ”HAMLE MAKINA” е започнала работа по нови проекти за съхраняване и транспортиране на LPG, кислород, азот, аргонови газове. ”HAMLE MAKINA” са започнали производството на криогенни резервоари със сертификати от Turk Loydu. Понастоящем “HAMLE MAKINA” прави постъпки за получаване на знака “СЕ” за продуктите си. За да може да постигне целите си, компанията работи съвместно със своите партньори и специалисти в тези области. ”HAMLE MAKINA” е създала компании в областта на услугите в сферата на горивата и е започнала формиране на групата HAMLE. “HAMLE GROUP” откри свое представителство във България през 2004 г. Нашите продукти: Всички наши продукти се произвеждат в собствените ни предприятия. - Подземни резервоари за съхраняване на течни горивни материали (с двойни или с единични стени) - Надземни резервоари за съхраняване на течни горивни материали (с двойни или с единични стени) - Резервоар за съхраняване на LPG (втечнен природен газ) - Резервоар за транспортиране на LPG (втечнен природен газ) от типовете, предназначени за камиони или полуремаркета - Резервоари за съхраняване на LPG (втечнен природен газ) от типовете, предназначени за камиони или полуремаркета - Резервоари за съхраняване на О2-H2-Ar - Резервоари за транспортиране на О2-H2-Ar (от типовете, предназначени за камиони или полуремаркета) - Резервоари за съхраняване на карбон диоксид (от контейнерен тип) - Резервоари за съхраняване на хлор - Производство на всякакви видове резервоари за съхраняване във връзка със специални проекти Производителна процедура на ЛПГ цистерни: - Контролиране и одобряване на проектите и изчисленията - Химически и механични тестове на материалите - Проучване на материалите - Контрол на производството - стъпка по стъпка - Контрол на размера - Радиографски контрол - Проверка на плътността с ултразвук - Тест за проникване на боята - Издържане на топлина - Хидростатичен тест Производство на оборудване за бетоновата промишленост - 8 - 9 - 10 - 12 m3 капацитет на камион – миксер - 27 - 34 - 48 m3 капацитет на товарен камион - оборудване за заводи за бетон - 16 - 35 - 60 - 90 m3/h капацитет на резервни части и поддръжка за бетонови заводи - отливане на тунели - постоянно IKSA& подземни, изкопни работи Политика за качество: Приоритетът на HAMLE MAKINA е задоволяването на нуждите на клиента. Производството и сервиза в рамките на националните и международни законови изисквания и стандарти. Непрекъснато се подобряват условията на труд и безопасността на работа в завода. Екип от професионалисти – отговорен за качествено производство. Бърз сервиз, високо качество, разумна ценова политика – това е нашия фокус. Висококвалифициран мениджърски екип.

Хамле Груп България ООД - отрасли:


Метали, Металообработка, Контейнери,
5 1