Автокомерс OOД - Вижте още

Автокомерс OOД

Фирмата ни "Автокомерс" OOД произвежда:резервни части за леки и товарни автомобили /камиони/; резервни части и детайли за селскостопански, промишлени, строителни и други машини - по предоставена от клиента техническа документация
Автокомерс OOД

За нас:

Фирмата ни "Автокомерс" OOД произвежда:

Автокомерс OOД
  • резервни части за леки и товарни автомобили /камиони/
  • резервни части и детайли за селскостопански, промишлени, строителни и други машини - по предоставена от клиента техническа документация
  • извършва - металообработващи услуги
  • механична обработка на детайли на универсални и цифрово - програмни машини, протегляне на щлици /вътрешни зъби/, зъбонарязване, термообработка с високочестотен ток /ТВЧ/, плоско и кръгло шлифоване на детайлите и други


Фирмата извършва дейността си от 1990 г. в СОБСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА включваща производствен цех, административна част, слад за материали, склад за стомани и склад за готова продукция. Базата е разположена на 5000 кв. метра площ.

През годините дейността претърпя динамично развитие, свързано с разширяване на спектъра, както на произвежданите от нас резервни части и детайли, така и на оказваните металообработващи услуги. Над 70% от готовата продукция изнасяме зад граница.

Автокомерс OOД Изградили сме успешни, дългогодишни /над 10г./, търговски взаимоотношения с фирми от Чехия и Франция. Те са основни потребители на резервни части за товарни автомобили - Шкода Европа и Шкода Мадара, и на резервни части и детайли за машини за селското стопанство, градинарството и машини за рязане на храсти и лозови масиви.

Завоюваното доверие е резултат на:

  • изключителна лоялност и коректност към нашите партньори
  • качество отговарящо на поставените изисквания от клиента
  • доставка - в уговорените срокове
  • навременни разплащания
  • цени - удовлетворяващи и двете страни

Производствения капацитет с който разполагаме - машинен парк, над 40 квалифицирани работници, познанията, уменията и идеите, които имаме, ни дават възможности за поемане на нови серийни поръчки от български и чуждестранни партньори.

www.awtokomers.business.bg