Дениз - Исмаил Идриз ЕТ  itemprop=

Дениз - Исмаил Идриз ЕТ

Дейност в областта на химическата промишленост.
Ябланово, ул. Гранит 6

Дейност в областта на химическата промишленост.