Електромонтаж и Наладка ЕООД  itemprop=

Електромонтаж и Наладка ЕООД

Електромонтаж и наладка ЕООД извършва като основна дейност монтаж и въвеждане в експлоатация на реклоузери средно напрежение. Фирмата провежда експертна оценка за годност на енергийното оборудване и съвместимостта на новодоставеното с наличното. Електромонтаж и наладка ЕООД разполага с
Електромонтаж и наладка ЕООД Електромонтаж и наладка - модел за надеждност и добронамереност към клиента! В своята над двадесет и петгодишна история фирмата е въвела в експлоатация подстанция 750 kV десет подстанции 400/110 кV четири подстанции 220/110 кV повече от сто подстанции 110/СН реконструкции в уредби 400 кV, 110 кV, 20 и 10 кV както и много възлови станции, трафопостове, кабелни и въздушни линии и помпени станции. Фирмата ни е специализирана за монтаж и въвеждане в експлоатация на реклоузери средно напрежение. Фирмата дава експертна оценка за годност на енергийното оборудване и съвместимостта на новодоставеното с наличното. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти с дългогодишна практика. Проучвателни, проектни и консултантски работи по вторична комутация на електроенергийни обекти; Елекромонтажни работи в електрически подстанции и трафопостове; реклоузери на електропроводи средно напрежение Пусково-наладъчни работи и измервания на електрически машини и съоръжения, на системи за измервания, контрол и автоматизация на технологични процеси. Измерване на импеданса 'фаза - защитен проводник' и заземителни инсталации. Откриване и отстраняване на кабелни повреди. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за регулиране 'фактора на мощността'. Акредитация на 'Орган за контрол от вида С', съгласно критериите на БДС ЕN 45004. Лиценз от ДАЕЕР. Атестат от ББКЕ. Контакти Администрация - гр.София ул.'Рила' ('В.Главинов') №5 тел.02/ 832-1184 Група Пловдив ул.'Бетовен' № 12 тел. 032/632 289     Група Бургас тел. 056/887292 GSM 088 221 266 Група Враца GSM 0888793525 e-mail: parushev@infotel.bg     Група Стара Загора тел. 0889912956 Група Хасково тел. 038/62 44 23

Електромонтаж и Наладка ЕООД - отрасли:


Енергетика, Електрификация, Енергийна Ефективност,