УЕЙНИНГ СИСТЕМС  itemprop=

УЕЙНИНГ СИСТЕМС

Внос, проектиране, конструиране, производство, ремонт на всички видове везни и дозатори: Вагонни, автомобилни, кранови, технологични, лабораторни, Проектиране и преустройство на бетонови възли Автоматизиране на технологични процеси, калибриране.
София, ж.к. Фондови жилища, ул. Пражка пролет, бл. 2

УЕЙНИНГ СИСТЕМС За Нас Внос, проектиране, конструиране, производство, ремонт на всички видове везни и дозатори: Вагонни, автомобилни, кранови, технологични, лабораторни Проектиране и преустройство на бетонови възли Метрологичното обезпечатване на средства за измерване на маса при сертифициране по ISO 9000. Измервателни уреди и преобразователи на електрически и неелектрически величини; Автоматизиране на технологични процеси; Калибриране на средства за измерване на маса и сила Фирмата e единствиния регистриран в България производител на четиристепенни устройства за контрол на товара в подемни съоръжения , отговарящи на изискванията на ЕN 81-1 и позволяващи единично и групово управление на асансьори. Провеждане на курсове за квалификация по специалността “ монтьр на асансьри” Везни и дозатори Автомобилни везни Софтуер за автомобилни везни Хибридни автомобилни везни Безшахтови автомобилни везни Лабораторни везни Дозатори Aвтоматизация на бетонови възли Сертификат за калибриране Курсове Курсове за асансьорни техници Курсове по ISO 9000 Теоретичен курс по хидравлика - Преподавател - доц. Лазаров, ТУ - София Практически курс по хидравлика - Преподаватели от фирми "Технос" и "Хидролифт" Стендово оборудване - Стенд за изпитване на ограничител на скоростта Курсове по ISO 9000 - На всички участници се издават сертификати за завършен курс на обучение. Други продукти Устройства за контрол на товара Табла за управление на асансьори Инструкция за монтаж и настойка напретоварващоустройство за асансьори, тип EWU TI Commerce - Микрокомпютърно управление на едноскоростен асансьор до 9 спирки