ГАЛКО АД  itemprop=

ГАЛКО АД

ГАЛКО АД предлага горещо поцинковане на метални изделия, както и производството на стоманени предпазни огради за пътища, решетъчни стълбове, оранжерий и всякакви метални конструкции по чертеж на клиента.
Уважаеми дами и господа, Имаме удоволствието да Ви предоставим информация за производствените възможности на „Галко” АД, гр. Радомир , по отношение на доставка на метални конструкции, решетъчни стълбове, оранжерии, еластична предпазна ограда за пътищата, както и горещо поцинковане на стоманени детайли и конструкции. Галко АД притежава единствената в страната линия за производството на стоманено-решетъчни болтови конструкции тип „Фичъп”. Дружеството е собственост на Холдинг със седалище в гр. Кьолн, Германия и е с дългогодишна традиция в производството на следните видове метални изделия: - Стоманена предпазна ограда; - Стоманени предпазни парапети за пешеходци; - Стоманено – решетъчни стълбове; - Заземителни устройства; - Антени за GSM оператори; - Оранжерийни конструкции; - Опори за газопроводи; - Други машиностроителни конструкции по чертежи на клиента. Разполагаме с модерно и високопроизводително оборудване, позволяващо бързо и качествено изпълнение на всяка една поръчка зададена от клиента. Горещо-поцинковани стоманенорешетъчни конструкции ГАЛКО АД разполага с производствени възможности за профилиране на шини и опорни стълбчета за пътища с капацитет около 2000 тона месечно. Стоманената предпазна ограда, отговаря на изискванията на стандарта TL-SP и техническата спецификация на Национална агенция пътна инфраструктура - 2007 година, като всички отделни компоненти покриват изискванията на EN 10025, EN 1461, DIN 1016, DIN 50976 и ASTM A123. Производството е сертифицирано от "ТЮФ Рейнланд" - България. За отделните елементи е издаден протокол за изпитания от Централната лаборатория по пътища и мостове към НАПИ. Еластична предпазна ограда произведена от Галко АД е монтирана не само в България, но и на територията на Германия, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Косово и Албания. Освен в България, Галко АД продава метални конструкции и оранжерии и в Германия, Франция, Италия, Унгария, Полша, Чехия, Кипър, Русия, Гърция, Нигерия, Алжир, Ливан, Египет, Иран, Ирак, Либия и редица други държави. ГАЛКО АД произвежда и доставя горещо-поцинковани крайпътни предпазни огради, комплектно или на части, отговарящи на Европейските норми за качество и безопасност. ГАЛКО АД е най-големият производител на стоманени решетъчни конструкции за далекопроводи и ел. подстанции в България. Едни от основните изделия са: - Горещопоцинковани стоманенорешетъчни конструкции за далекопроводи за ниско и високо напрежение и ел. подстанции; - Стоманени конструкции за телекомуникации; - Горещопоцинковани изделия по проект и чертеж на клиента. Дружеството предлага висококачествено горещо поцинковане на стоманени детайли, конструкции и голямо габаритни градивни структури. Технологията на горещото поцинковане осигурява перфектно антикорозионно покритие на всички части от конструкцията и осигурява 40 годишна защита на стоманените изделия. Поцинкованите изделия са устойчиви на продължително подлагане на температури близки до 275˚С. Габаритите на ваната в цеха за поцинковане са с размери L×W×H = 6400×1200×2300 мм. Горещото поцинковане е най-успешният метод за предпазване на детайлите от корозия. Дружеството е в процес на сертификация по ISO 9001 – 2000. Оранжерийни конструкции, отопление и климатизация Галко АД е първия български производител на горещо-поцинковани метални и алуминиеви конструкции за оранжерии. Производство на основни и/или допълнителни напълно автоматизирани отоплителни и напоителни инсталации за оранжерии. ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА Отдел маркетинг и продажби: e-mail: jordanov@galco-ad.com GSM: 0896 66 06 86 тел.: 0777/ 800 84 Фамилия:   Име:   E-mail:   Телефон:   Факс:   Желая да получа повече информация за:  

ГАЛКО АД - отрасли:


Поцинковане,