СД Химкомплекс  itemprop=

СД Химкомплекс

Химкомплекс произвежда химикали за обезмасляване, фосфатиране, оксидация на стомани и др. Анодиране на алуминии и оцветяване електрохимично в цвят: маслинено зелено, червено, жълто и черно за оптиката също включва тоководящо оксидиране: цинк, никел,
СД Химкомплекс СД „Химкомплекс” е създадено през 1994 г. Основателите на Дружеството са бивши служители на водещо развойно поделение към ДОО „Инкомс”. Предметът на дейност на Дружеството включва: приложение на водещи технологии в областта на електрониката, имащи отношение към външния вид, климатичната устойчивост и здравина на изделията на съобщителната промишленост, т.е. химични, електрохимични и лакови покрития върху детайли, възли и електронни компоненти. Част от технологиите са създадени от съдружниците преди основаването на фирмата. Продукти химикали за обезмасляване, фосфатиране, оксидация на стомани анодиране на алуминии и оцветяване електрохимично в цвят: маслинено зелено, червено, жълто и черно за оптиката също включва тоководящо оксидиране: цинк, никел, кадмии и др. химикали, стъклария, бидистилирана вода, боя clariant черна. печатни платки за електрониката. продава йонизатори. импрегниране на печатни платки, бобини на ел. двигатели и др. Услуги Химични и електрохимични обработки на алуминий и сплавите му Определен интерес представлява създадената от съдружниците технология за електрохимично оцветяване на алуминий. Една от разликите между тривиалните технологии на оцветяване с багрило (абсорбционни) и разработваната и прилагана във фирмата технология е качеството на покритието – равномерно покритие с дебелина до 20 микрона. Втората съществена разлика е възможността за получаване на плътно черен цвят, особено важен за детайли, използвани в оптиката и електрониката. При класическите методи на оцветяване на алуминий и сплави не се гарантира в достатъчна степен черния цвят, както и неговата дълготрайност във времето. За по-специални случаи на изпълнение и при съответни марки алуминий във фирмата може да се получават и покрития с по-голяма дебелина: т.н. твърди анодно-окисни филми (АОФ). Използва се и технология за създаване на електропроводими АОФ. Консултации при създаване на технологична документация за изработка на изделия Тази дейност представлява интерес за големи производствени фирми които имат разработена конструктивна документация, но не са подсигорени с технологични звена. Правилният подбор на защитните покрития и конструктивните материали (метали, пластмаси, хартии и др.) ще осигури качествената изработка на изделията. Производство на препарати за предварителна подготовка на стомана и цветни метали преди лакобояджийски и прахови покрития. Във фирмата са създадени за нуждите на цехове за нанасяна на лакобояджийски и прахови покрития препарати, които почистват щателно и подготвят повърхностите за следващите покрития. Това са серия обезмаслители при работа с които няма необходимост от използване на специални предпазни средства и специално обезвреждане преди изпускане в канализацията. Създадени са също така препарати за нанасяне на оксидно-фосфатно покритие (студено фосфатиране), които повишават сцеплението и здравината на отложените лакобояджийски и прахови покрития. Препаратите се приготвят специално по заявка на клиентите в зависимост от тяхното конкретно приложение. Производство на препарати топлоносители и антифриз Във фирмата са разработен е топлоносители с добавки, които осигуряват -65°С температура на замръзване на течността и имат присадки срещу плесени, подобряват циркулацията и не влизат в реакция със системите, в които се използват. Оборудване на химически лаборатории Окомплектоване и доставка на химикали и стъклария,съобразно конкретните нужди на лабораторията. Проектиране Технологично проектиране на предприятия, свързани с дейности от химическата промишленост. Изпълнени проекти: цех за обезвреждане и преработка на пластмаси, цех за производство на бетон и бетонови изделия, цех за производство на PVC изделия (тръби и детайли). СД Химкомплекс