СД Оптоинженеринг - Вълков и сие  itemprop=

СД Оптоинженеринг - Вълков и сие

Производство на оптични уреди за медицината, промишлеността, бита и лабораторна стъклария.
София, ул. Адам Мичкевич № 4

Производство на оптични уреди за медицината, промишлеността, бита и лабораторна стъклария. Продукти: - микроскопи - колпоскопи - трихинелоскопи - стереомикроскопи - лупа на стойка със скала - рефрактомери - оптичен уруд за изследване на скъпоценни камъни - диоптомери - шпионка за врата - бинокли - оптичен мерник за ловно оръжие - текстилна лупа - контролни оптични уреди - сервиз на оптични уреди Лабораторна стъклария: - цилиндри - пипети Мор - епруветки - хладилници - спиртомери - чаши Бехер - автоматични бюфети - колби - мерителни Изработване на оптични уреди и лабораторна стъклария по поръчка.

СД Оптоинженеринг - Вълков и сие - отрасли:


Оптика, Електроника, Оптика, Оптично Оборудване,