Суперсплав ООД  itemprop=

Суперсплав ООД

Фирмата „Суперсплав” ООД произвежда цинкови и алуминиеви сплави и отливки от тях. В земя или в кокил (метални форми). Анодни материали на цинкова и алуминиева основа. Протектори за бойлери с емайлирани водосъдържатели.
Пловдив, бул. Христо Ботев № 65, ет.1 ап.1

Фирма "СУПЕРСПЛАВ” ООД притежава производствена база с обща площ 5 200 кв.м., от които 3 400 кв.м. закрита. Произвежда отливки от алуминиеви и цинкови сплави и анодни материали.Фирмата е експортно ориентирана. Изнася продукцията си в Германия, Италия, Франция, Турция и др. Дружеството активно си сътрудничи с водещи научно - производствени фирми в страната и в държави членки на ЕС. В производствената си дейност фирмата използва свои разработки и патенти. СУПЕРСПЛАВ” ООД предоставя научно - приложни консултации и оказва конкретна техническа и производствена помощ на партньорите си. Ние притежаваме сертификат ISO 9001:2000 и безсрочен лиценз за търговия с отпадъци от черни и цветни метали. ОСНОВНИ ПРОДУКТИ Дружеството произвежда сплави със специфични (специални) физико-механични и технологични свойства, отливки и анодни материали: Алуминиеви и цинкови сплави:Фирмата произвежда следните сплави: Цинкови сплави по EN 1774; Алуминиеви сплави по EN 1706; Нестандартни алуминиеви и цинкови сплави по заявка на клиента Отливки от алуминиеви и цинкови сплави Фирмата е специализирана в производство на отливки от алуминиеви и цинкови сплави. Използват се технологии за леене в метални форми / кокили / и в земя. Ориентацията ни е към дребно и средно - серийно производство. Технологията ни позволява получаване на алуминиеви отливки отляти в земя с максимално тегло до 160 килограма, а при леене в кокил до 15 кг. Анодни материали на цинкова и алуминиева основа. Фирмата произвежда следните анодни материали: Цинкови анодни плочи, предназначени за електрохимично поцинковане Алуминиеви и цинкови аноди (протектори), предназначени за защита от корозия на корпусите на речни и морски плавателни съдове и съоръжения Long Life алуминиеви аноди (протектори), предназначени за защита от корозия на емайлирани водосъдържатели на бойлери Специфично поле за изява в което “Суперсплав” ООД има голям опит е производството на материали за анодна защита от корозия на морски и речни плавателни съдове, платформи и площадки изнесени в морето, подводни тръби и др., за които собствениците на корабо-ремонтни работилници се изказват много положително.
5 1