ЕЛЕКТРУМ  itemprop=

ЕЛЕКТРУМ

Автоматизация на технологични процеси...В НАЛИЧНОСТ КИП и А...
Контролно-Измервателни Прибори и Автоматика. Релета и контактори до 400А. Регулатори на технологични процеси. Силови диоди до 800А, тиристори до 1000А и транзистори до 300А. Крайни и пътни прекъсвачи. Ел. бутони и прекъсвачи. Термосъпротивления и термодвойки. Термометри и манометри. Термостати и пресостати. Релета и броячи за време и импулси. Измервателни комплекти. Регистриращи уреди. Изпълнителни механизми. Пневматични и хидравлични елементи. Термични, токови и моторни защити. Пускатели ПВ, ПВР, ПЗТ. Оптични и индуктивни датчици. Електро-магнитни вентили. Амперметри и волтметри. Мотор - редуктори. Ниворегулатори. Терморегулатори. Влагорегулатори. Електроконтактни -манометри, термометри, вакуумметри, мано-вакуумметри. РН-метри. Трансформатори до 3 Квт. Лампи и арматура за сигнализация. Редуцир-вентили за различни газове. Фирмата ни се намира в гр.София, ул.Княз Борис 141. Зад централни хали, по трамвайната линия в посока на "Женския" пазар-втората пресечка-в ляво на 10 метра. Работно време : Понеделник - Петък 9,30-12,30 и 14,30-17,30 В НАЛИЧНОСТ ВОЛТМЕТРИ 001001- волтметър тип НР-80Р 150Vdc; скала 80х80; тяло Ф62/L22; 001002- 150Vdc и 100Vdc; скала 72х72;тяло 66/60; L72;скала 270 град; 001003- МР80; 60VDC 001004- волтмери DC ,80x80mm,400V,500V 001005- волтмер цифров Tesla BM551;0,001V-2VDC 001006- URV 3-2 RFT;1mV-10V;захранване 220/110Вас 001007_ волтмер лабораторен ,600VAC/DC,кл.0,5 001008_ AC DC В7-40/1,универсален,цифров,пълен комплект 001009_ волт - амперметър DC тип М95,обхвати - 5mV;0,1мкA;1мкA;кл.1,5 001010_ универсален прибор DCтип Р4833-мост за постоянен ток кл.0,1;потенциометър за постоянен ток кл.0,05;магазин кл.0,02/1,5.10-4;от 0,0006 до 10000000 Ом;е.д.с. и напрежения от 0 до 111,10 mV;5-декаден магазин от 0 до 1111,10 Ом. 001011_ киловолтмери АС-10KV,15KV,35KV 001012_ волтметър диференциален Farnell VR2;DC100V,10V,1V,100mV,10mV,1mV;декади 0,0001 001013_ уред PU10 220V~ 001014_ ured PU130 АМПЕРМЕТРИ 002001- амперметър за постоянен ток тип 3М31с външен шунт 0mV,обхвати:30,40,50,60,150А;размери ф83/ф65/50 002002А_ лабораторен,AC/DC 0-2,5-5A,кл.0,2 002002Б_ AC DC 5-10mA 002002В_ AC DC 25-50 мА 002002Г_ампермер AC DC 100-200 мА 002003_ милиамперметър AC DC лабораторен,AC/DC 0-25-50mA,кл.0,1 002004_ ампермери AC-за т.т 00/5,200/5,300/5,400/5,500/5,600/5,3000/5;80x80mm 002005_ АС директни 20,60,80,100А,Е21 002006_ ампермери АС претоваряем,Е21,80х80мм,40А,60А,80А 002007_директен А100АС,140х140мм. 002008_ амперметър АФ1 150/1 400Hz,45x45mm 002009_ DC 25A,MP40,със шунт 002010_ MP120,kl.1,5;100 mAdc 002011_ милиамперметър кл.1 ; обхвати 75-150-300-750mA 002012_ тип М23 ; 600mAdc ; 80x80/72x72 002013_ 100 мкА ; DC ; кл.2,5 ; размер 40х40мм 002014_ микроамперметър комбиниран ; кл.1 ; подобхвати 50-100-500мкА ВАТМЕТРИ 003001- ватметър АС 40-0-120KW 003002- ватметър AC 200-0-600 KW ТЕРМОДВОЙКИ 004001- термодвойка тип К 450С; L15mm; Ф6mm; дължина на шнура 1800 мм. 004002- 004003- ТЖК 700 гр.ц. 1500мм 004004- НХН 1000 гр.ц. 1000мм 004005- термодвойка ТХА-0515; -50+900грЦ;800мм,64атм. 004006- FeCo;2m;L15;Ф5;винт;400грдЦ 004007- NiCrNi;2m;L15;Ф5;винт;400грЦ 004008- FeCo;шнур 2м;Ф6;L300; -40+350grC 004009- термодвойка ТЖК,700 грС ; 800мм, Ф20, с подвижен фланец ТЕРМОСЪПРОТИВЛЕНИЯ 005001- термосъпротивление 2хPt100;L500mm;520 гр.Ц 005002- 2хPt100;500 Гр.ц.;400мм;Ф8 005003- Pt100,L2000,Ф6 005004-2хPt100,160mm,Ф14;520грЦ;кл2;тип 353.0;неподвижен щуцер М27/2 005005- термосъпротивление 250мм,Ф14,400грЦ;тип 353.0; кл2;неподвижен щуцер М27/2 005006- Pt100 TGL39438;тип 353.0/EX;кл2; 400грЦ;400мм;Ф14;неподвижен щуцер М27/2 005007- ТСП-0879/420-23 Pt50; - 200+600grC; 500mm;без щуцер;12Х18Х10Т 005008- ТСП-5071/310-38; -200+600грЦ;Pt46; 250мм;щуцер 20х1,5 005009- ТСП-0281/113-10;Pt 50;-50+120 grdC; L160;неподвижен щуцер М20х1,5 005010-термосъпротивление ТСП-1287/021-23;Pt50;-50+200grdC; L100;неподвижен щуцер М20х1,5 005011- ТСП-0979/418-13;Pt50;0+120 grdC; L40;подвижен щуцер М10 005012- ТСМ-0281/113-17;Cu50;-50+120grdC; L100;подвижен щуцер М20х1,5 005013- 2хPt100;ф6;L50 005014_ термосъпротивление ТСП100,тип 5071Т3,стомана Х1810Т,обхват-200+750 Гр.ц;потопяема част 320мм;Ф10мм;за Ру до 40 атм. КРАЙНИ И ПЪТНИ ПРЕКЪСВАЧИ 006001- краен прекъсвач тип КБ-11-ВЛ 006002- S870b 006003- Eushner N1AR,10A,250Vac,IP67, 1н.о.+1н.з. 006004- GLBF 4D 3A 250Vac IP67 006005- Prostar XCK-3,двустранно-действащ,с лост и гумена ролка Ф50;250Вас/3А;АС15 006006- краен прекъсвач Bernstein 188-A1Z DGKW;IP65,500Vac/10A; 1нз 006007- Fael тип 8375832/8105052(самовъзврат) и /8105082(задръжка) 006008- S870 006009- ML AZ-7311,10A/250Vac с ролка 006010- КБ-МР 006011- МП1303У2-3;380Вас/4А,с ролка 006012- пътен прекъсвач ВПК11109;380Вас/4А;1но+1нз 006013- S870b;IP54;380Vac/10A 006014- OMRON D4MB-831G,250V/10A,IP67 006015- Euchner GLBF 4 D,220V/3A,IP67 006016_ тип КБ-01-ВЛ,с един нормално отворен контакт 006017_ краен прекъсвач тип КБ-10-ВЛ,с един нормално затворен контакт 006018_ ВП16Г 23 А 25 1-55У2,3 без самовъзврат; 660В/440В 16А , руски 006019_ KW 2111 ; IP556 500V/10A ,полски ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ 007001- терморегулатор с две цифрови скали,тип XMTG838;обхват 1600 C;съвместим с K,J,Pt100,E,S i Cu50;размери 47х47х108мм 007002- тип 01Т2;НХН;800-1200 гр.ц.;Хр 0-10;размери 80/80-72/72 007003- тип ZEPAX,показващ,стрелкови,2-позиционен,20-1600 гр.с;PtRh10-Pt;кл.1;скала 160х60+20мм;хоризонтален 150х70х175мм. 007004- терморегулатор Braukmann T100R-AB;с пряко действие;с изнесен осезател;обхват в 12 степени плавно 30-70грЦ, топлоносител вода;Tmax 120grdC,Pmax 10 bar;Изпълнителен вентил Braukmann V136-25B,Pn 16;Dn 25;Kv2,5/ V5077B1089,Kv6,3 007005- MINITAK - 2R 24;220Vac;0+300grdC 007006- LoveControls Corp.; o-300 grdF;Pt100 007007- RK41 PID;220Vac;Pt100,500grdC;релеен изход 007008- терморегулатор Philips Getrosist 96,typ 9404-411-33411; 110-115-220Vac;0+1400grdC,PtRh-Pt DIN;2-релеен ТЕРМОМЕТРИ 008001- термометър Rueger-показващ,регулиращ,0-300 гр.ц.;L75,Ф6; 008002- Ф160 показващ,с аналагов изход,100 гр.ц.,120 ом 008003- електроконтактен , живачен ,50 грЦ; 250Вас/0,03А;в броня 008004- живачен , прав в броня; обхват-10 + 160 С; обща дължина 320 мм., в т.ч. потопяема част 50мм. 008005- термометър живачен,прав,0-200гр.с,деление 2гр.с,обща дължина 400мм,потопяема част 250мм,Ф19/Ф7 008006- живачен,прав,0-300гр.с,деление 5 гр.с,обща дължина 620 мм,потопяема част 400 мм,Ф20/Ф8 008007- с термосонда тип ТУЕ-48-Т;120 гр.с.,Ф60 008008- дигитален преносим,тип ТМ-902,0-1300 гр.Ц. 008009- термометър ZEPAX,показващ,стрелкови,комплект с Pt100,кл.1,обхвати-/0-150/0-500/0-600/;скала 160х60;хоризонтален 150х50х175мм ТЕРМОСТАТИ 009001- термостат с аналогов изход,100-140 гр.ц.;диференция 0-5 гр.ц.;165 ом 009002- тип TW 605.75;2,5A/380V;IP 54;0-10 гр.ц.;diff 009003- термостат тип ТW 605.51;IP 54;10-30 grad;diff 2-6 gradC; 009004- Sauter TR79288 160-200grdC 009005- термостат тип 876.38;35-90грЦ;диф 4-11;220Вас/10А;щуцер М32/50 ДИОДИ 010001- диод Д161 -250-8 010002- ДЛ171 -320-12; 010003- В800 -12 010004- Д1005А ; 4000В;50мА 010005- Д1009 ;2000В;300мА 010006_ 2Ц111А-1 ;3000В;1мА 010007- В800 -13 010008- SKR 240/12 010009- SKR 240/14 010010- диод B500 -12 с радиатор 010011- В500 -8 010012- В500 -3 010013- DV867 -500-20 010014- ВЛ 320 -8 010015- В 320 -12 010016- WS R72006121200A/600V 010017- IR 401PDA180L25 010018- STSCRF2R 010019- GE A180P 150A/1000V 010020- диод GE A180RP 010021- GE A187RM 200A/600V 010022- GE A187M 010023- GE A180PE150A/1500V 010024- S 1N1396 100A/50V 010025- MR874R 50A/400V 010026- MR874 010027- MR876 50A/600V 010028- MR 139630A/600V 010029- диод VARO VC70 1,5A/7000V 010030_ с радиатор Д133 - 500 - 10 010031- диод ABB Vrrm=24000V / If(av)m=2,0A ; UGE 3126 AY4 ; Si-E 9000/4000 - 0,7 010032- диод D161-250X-12 ( Д161-250Х-12 ); полярност-катод към винт ( polarity - cathode to stud ); винт с резба М20х1,5 010033- диод D161-250-12 ( Д161-250-12 ) ; polarity-(anode to stud); полярност -( анод към винт ); винт с резба 20х1 СИГНАЛИЗАТОРИ 011001- сигнализатор за налягане тип В272-А001,електроконтактен;20-100Кра:Рмах 140Кра;диференциален 011002- сигнализатор за налягане тип В271А3 електроконтактен;20-100Кра РЕЛЕТА ЗА НАЛЯГАНЕ 012001- реле (ниворегулатор силфонен) тип МЕРТИК ;DW660.01;100-250mmWS;dif 30-80mmWS; IP11;110VA/220Vac. ПРЕСОСТАТИ 013001- пресостат Мертик, тип 612.31; обхват 1,5-31 атм; IP 55; диференция 1,5-8 атм. 013002- Мертик,тип 611.04;0,5-5атм;diff 0,5-3атм;1н.о. контакт 500ВА/220Вас 013003- Мертик ,тип 654.22; 0,3-1,2атм.,диф=0,2атм 013004- HED-20A31,200атм.,с ключ 013005- Cromschroder DW1-U;2,5-30mbar 013006- пресостат Danfoss RT1;-0,8bar+5bar;dif 0,5bar;6mm/1/4"; R12,R22,R502 013007- МР54;60сек;за масло,диференциален;диф 0,9 бар;R12,R22,R502;1/4" 013008- МР55А;за масло;диференциален;диф 0,3-4,5 бар;R717,R12,R22,R502;60s;Ф6/Ф10мм 013009- KOVO тип 61213/0,16-1,6MPa/dif 0,03-0,4 Mpa/1 превключващ контакт 10А/220Вас 013010A_ VR2D50, DM0,29 / HM0,55MPa 013010B_ 0,41 / 0,69 MPa 013010C_ пресостат 0,60 / 0,93 Mpa ИНДУКТИВНИ ДАТЧИЦИ 014001- индуктивен данчик тип SID 2(4)ZP; PNP:M12; 2-4 mm; 10-30 VDC; 200 mA 014002- тип XSA-A0291;110-240Vac;Ф12;15мм;0,8А;-45лв/бр 014003- BALLUFF Bes 113-370-SA-2 014004- индуктивен датчик двоен BALLUFF тип 516-В2KNB8-603-11; 2 x NPN, Ф6 в общ корпус; 10-30 VDC; Sn=1,1 mm; 200 Ohm; BES 517-311K 014005- индуктивен датчик А11-18.03;НО+НЗ;PNP;10-40Vdc;250mA;8mm;M18x1 014006_ Balluff BES 516 343 EDX; M8 ; 200mA; NO ; -10-30V= 014007_ A11 - 40.00 ; -10-40V= ; 400mA ; Ф38 ; НО+НЗ 014008_ HORN typ FGL 4/1,5-5 ; 8V= 014009_ индуктивен датчик ДКП-04; PNP; 0,9-1,1мм; Ф8; +10+26VDC 014010_ А13-14.01Р; PNP; +10+30VDC; 80mA; M14x1; 5mm; 400Hz 014011_ В16-30.09;220Вас;Ф30;10мм;100мА 014012_ TL-XP2-G;10-30Vdc;NPN 014013_ индуктивен датчик Omron TL-A5 със TL-KA;npn 12Vdc;регулируем0-8мм;Ф11 014014_ TL-A10 със TL-KA;npn 12Vdc;регулируем 0-16мм;Ф18 014015_ 0-32mm;Ф33 014016_ TL-H20ME1;npn 10-30 Vdc;200mA;Ф20 кръг 014017_ TL-F20ME1,npn 10-30Vdc;200mA;полукръг 20мм 014018_ индуктивен датчик TL-G3D,pnp 12Vdc;отвор 3х10мм МОТОР-РЕДУКТОРИ 015001- мотор редуктор тип Д-83; 220 VAC; n=72/24 об/мин; Мн=560/1700 гс. см 015002_ 250Вт,380/220Вас,1380об/мин;n1/n2 - 2,5/5 об/мин,77/38кг.м 015003- вълнов,380В/800Вт;i=120,n=23,3об/мин, М=31,2кг.м 015004- синхронен,тип СД-54,127Вас;10,95 об/мин,редукция 1/137 015005- Synchron;2x4W;110Vac;1об/3мин 015006- мотор редуктор 1x5W;110Vac;1об/мин 015007- Telechron 1M9XX-1D;120Vac,4W; 1 об/24часа 015008_ 6 об/мин;0,6кг.м;220Вас 015009_ 80 об/мин;1,2 кг.м;380/220Вас 015010- EKR 220/380V,120W,2750об/мин-изход 80об/мин 015011- BG 220Vac,6W,1450об/мин-изход 6об/мин 015012- VELK 380/220Vac,250W,1380об/мин-изход 70об/мин 015013- мотор редуктор AEG 220/380Vac,370W,2800об/мин-изход 350об/мин;с реверсивен съединител БРОЯЧИ НА ИМПУЛСИ 016001- брояч на импулси електромеханичен тип БЕ-1Р1-6;25 имп/сек;6 разряда;12VDC 016002- електронен,програмируем,за оптико-електронни детектори тип БИ-1;3 разряда;220VAc 016003- брояч на импулси електронен,цифров,програмируем,тип ASK-3D;3 разряден,220VAC НИВОРЕГУЛАТОРИ 017001_ ниворегулатор Omron 61F-GP,110VAC 017002_ тип НС-3,капацитивен;за течности,насипни и прахообразни материали в бойлери,бункери,силози и др., 220Вас/2А 017003_ ниворегулатор РЕЛЕ 3UN8 004, Rmax 1500om; 1но+1нз; 220Вас ТАХОГЕНЕРАТОРИ 018001_ тахогенератор тип ДТ-100;800об/мин;100V;8W 018002_ ТД-101,1500 0б/мин,32V 018003_ тахогенератор KG-1Z,2547 об/мин,25VAC 018004_тип К5А3,макс 6000 об/мин,20V/1000 об/мин 018005_ тахогенератор тип RN-14,max 10000 об/мин;0,04V/1 об/мин ЗАХРАНВАЩ БЛОК 019001_ блок 220VAC/+5V/6A +12V/0,4A +30V/0,6A ЕЛЕКТРО - КОНТАКТНИ ТЕРМОМЕТРИ 020001_ електро контактен термометър Мертик, Ф160, минимален и максимален контакт, 220 V AC/DC, max 0,5A; обхват 0-100 С; импулсна линия 3М, потопяема част 400мм. 020002_ електро контактен термометър тип ЕКМ-1У,Ф160,обхват0-2,5 kgf/cm2,клас 1,5;IP40,с 2 контактни системи за min i max;220Vac/1A ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ 021001_ термотегулатор тип TED-2301;с аналогова скала за текуща температура;обхват К 0+400С;размери 70х70х125мм. РЕЛЕТА 022001_ реле КР701 3Р КС; 24VAC 022002_ РМ305;220Вас;3 х 4А 022003_ R15,220Vac,3x10A 022004_ R15,220Vac,2x10A 022005_ Relog 2RH01,110Vdc 022006_ реле Relog 2RH01,127Вас 022007_ 4RH40;127Vac 022008_ 22ББ00,12В=,4Пр.к. 022009_ Р3С 22, 21-33В=, 4 Пр.к 022010_ GBR 15.1 , 24Vdc, 1пр.к/2 пр.к. хоризонтален монтаж 022011_ MSL модел NC H500F12-2-B-583-H,12Vdc,12A,1НЗ контакт 022012_ реле NT90TPNCE240CB;220Vac/30A 022013_ цокъл за реле R15 / 4PDT ; 4 контакта,правоъгълен,с винтове,полски 022014_ реле РМ300 24 Vdc 022015_ РМ300 42 В = 022016_ Реле РМ 400 36 В= 022017_ РМ400 60 В= 022018_ РМ 400 110 В= 022019_ реле R15 12V= 3PDT 022020_ R15 24V= 3PDT 022021_ R15 48Vdc 3PDT 022022_ R15 12 Vdc 4PDT 022023_ R15 24 VDC 4PDT 022024_ R15 48 VDC 4PDT ТИРИСТОРИ 023001_ тиристор Т161-160-10 023002_ Т161-160-12 023003_ Т161-160-9 023004_ Т160-8,9,12,13,14,16кл 023005_ тиристор Т967-630-12 с радиатор 023006_ TV500-20 с радиатор 023007_ TR955-250-16 023008_ Т9-250-9 023009_ тиристор Т2-320-10 023010_ Т253-1000-16 023011_ Т955-250-12 023012_ Т955-160-10 023013_ тиристор Т955-200-6 023014_ Т955 -250-7 023015_ Т233-500-10 с радиатор 023016_ SKT 215A 600V,с радиатор 023017_ тиристор Т151-100-8/10/14/16 класове 023018_ ТЧ-63-8-374 023019_ ТЧ-100-9-464 023019_ ТЛЧ250-10 023020_ ТЛ2-200-8-433 с радиатор 023021_ тиристор ТБ161-80-10 023022_ ТБ250-6 с радиатор 023023_ ТБ-320-11-614/543 023024_ Т171-320-10 023025_ тиристор Т15-160-8-425 023026_ Т15-160-10-425 023026_ Т15-125-10-425 023026_ SC300C-120 023027_ WS тип R190CH14FJO 610A/1400V 023028_ WS R190CH12FNL/YO 610A/1200V 023029_ тиристор WS R355CH14FJO 900A/1400V 023029_ T7SH1240840NA14 400A/1200V/10mkS 023030_ Siemens BSt P49 60 d 1200A/900V/10mkS 023031_ IR 88-4693 023032_ IR 88-4117 023033_тиристор IR 88-4717 023034_ Mitsubishi500-130 023035_ AEG T520S1400TSM520A/1400V/18mkS 023036_ REC-38A 023037_ GE C476PB 023038_ тиристор GE C180Cx500300A/300V 023039_ GE C180PB 150A/1200V 023040_ GE C45S55A/700V 023041_ GE C150PB 110A/1200V 023042_ GE C46D 55A/400V 023043_ тиристор GE C180P 150A/1000V 023044_ MRMCR3956-6 35A/400V 023045_ ТЛ2 - 160 - 8 - 433 - 1,33 СИМИСТОРИ 024001_ симистор BrownBoveri CSR749-14jw ТРАНЗИСТОРИ 025001_ транзистор МП26А 025002_ МП37А 025003_ МП42 025004_ МП42А 025005_ транзистор ГТ403Б 025006_ ГТ806В 025007_ КТ903А 025008_ КТ602А 025009_ транзистор КТ603Б ТРАНЗИСТОРИ СИЛОВИ 026001_ транзистор силов WS WT5705 300A/500V 026002_ WS WT5605 200A/500V 026003_WS WT5604 200A/450V 026004_ WS WT5505100A/500V 026004_ Toshiba 2SD648 026005_ транзистор силов Toshiba 2SD646A 50A/600V 026006_ Toshiba 2SD697 026007_ Toshiba 2SD642 026008_ GE D67D 100A/600V 026009_ транзистор силов D60T455010 50A/450V WATREG-3 027001_ Измерване и запис на активна и реактивна мощност в три- и четирипроводна трифазна верига със симетричен или несиметричен товар; кл.2,5; ширина на записа 2х55 мм; обхват 1-2-4-5 КВт 1-2-4-5 КВар; 110-220-440-550 В;5 А;45-50-65 Хц; Uзахр=220 VAC WATREG 1 027002_ Измерване и запис на активна мощност в еднофазна променливотокова верига;активна мощност в три- или четирипроводна трифазна верига със симетричен или несиметричен товар; клас 1,5;ширина на записа 120мм.; обхват:1-2-4-5 KW,110-220-440-550 V, 5 A ;45-50-65Hz VAREG 2 027003_ Измерване и запис на постоянни и променливи токове и напрежения 40-50-400Hz.; захранване на уреда 220VAC; скорост на лентата - 20-60-240-600-2400-7200-36000mm/h; обхвати Adc 30-60-300-600 мк А-3-6-30-60-300-600 мА - 3-6А; Аac 6-30-60-300-600 mA-3-6A; Vdc 6-30-60-300-600mV-3-6-30-60-150-300-600V; Vac 6-30-60-150-300-600V; клас 1,5 за DC; 2,5 за АС ВЛАГОРЕГУЛАТОРИ 028001_ влагорегулатор ЕСПА 06КЛ100 ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ 029001_ терморегулатор ЕСПА 06КБ91; ТСМ100;50 грЦ; монтажни размери 90х90х130мм; фасада 95х95мм КОСИНУС ФИ МЕРИ 030001_ Косинус ФИ мер - 380В/5А; кл.2,5; 0,4 КАР.-1-0,4IND.; монтажен размер 115х115х115 мм; фасада 120х120 мм ЧЕСТОТОМЕРИ 031001_ честотомер 47-50-53Hz; 220V;монтажен размер 90х90х90 мм; фасада 95х95мм. ТРАНСФОРМАТОРИ 032001_ разделителен 380/220 V; 250 VA 032002_ трансформатор 220/2x15V;500W 032003_ 220/30В ;500Вт 032004_ 220/2х18В; 600Вт 032005_ 220/36В; 600Вт 032006_ трансформатор 220/110В;3Квт БЛОКОВЕ 033001_ блок захранващ 220/110VAC,3 KW 033002_ блок управляем,трифазен,Ларионов;Semikron SKDT100A 400V ЕЛЕКТРО - КОНТАКТНИ МАНОМЕТРИ 034001_ електроконтактен Ф100, 100атм., кл.1,6 034002_ електроконтактен мано-вакуумметър Ф160,кл 1,5;обхват -1/0,6 кгс/см2 034003_ МАНОМЕТЪР ВЗГ ел.контактен,0-1,6 атм,Ф160 МАНО-ВАКУУММЕТРИ 035001_ мановакуумметър Ф160,кл.1;обхват-100/+150 кРа 035002_ -0,1/+1,5МРа 035003_ кл 1,6;обхват -1/+5кр/см2 035004_ тип ДТНМП-100У3,кл.2,5;диференциален; -1,25+1,25кРа 035005_ мановакуумметър Ф160,-1+9атм,кл.1 ГРУПА 036000 РЕЛЕТА 037001_ реле MK3P-I; бобина 220VAC; 3 првключващи контакта по 10А 037002_ реле R15 4x10A 12V=,24V=,48V= ПИШЕЩИ УРЕДИ 038001_ пишещ уред тип Н340,малогабаритен,DC 1-0-1mA;кл.1,5;Захранване 220Вас. РЕЛЕТА 039001_ реле РМ300,3х4а,24В= 039002_ РМ305,3х4а,220VAC 039003_ реле R15,3PDT,3x10a,12VDC ОПТИЧНИ ПРЕУБРАЗУВАТЕЛИ 040001_ оптичен преубразувател тип В-3М,инфрачервен ОПТИЧНИ ДАТЧИЦИ 041001_ оптичен датчик Omron E3S-LS20XE4,12-24VDC,0-200mm. 041002_ Matsushita MP-D7OP,AC/DC 100-240V ,1.2m 041003_ Е3F2-R2Z1;90-250Vac;Ф18;с отражател;2м;200мА 041004_ E3F2-R2C4;10-30Vdc;NPN;Ф18;2м;200мА 041005_ Е3F2-DS10C4;10-30Vdc;NPN;Ф18;100мм;200мА 041006_ оптичен датчик Е3А-DS50K1;90-250Vac;500mm ОПТИЧНИ ДВОЙКИ 042001_ оптична двойка E3F2-3C4;10-30Vdc;NPN;Ф18;5м;200мА 042002_ оптична двойка E3F2-3Z1;90-250Vac;Ф18;5м;200мА МАГНИТНИ ДАТЧИЦИ 043001_ магнитен датчик Fraba MX/O;Umax 150Vdc/220Vac;1A;60W 043002_ HASKAR Bi-stabil 1A;50W;220V~/150V= КАПАЦИТИВНИ ДАТЧИЦИ 044001_ капацитивен датчик тип Е2К-С25МУ1;90-250VAC;500mA;25mm 044002_ CM18-3008NA;6-36Vdc;NPN;Ф18;8мм;200мА 044003_ капацитивен датчик СМ34-3020NA;6-36Vdc;NPN;Ф34;20мм;200мА SSR БЕЗКОНТАКТНО РЕЛЕ 045001_реле тип ZG3NC-340A,управление 90-250VAC,комутация 40А 90-480VAC 046002_ 3-30VDC / 15A 380Vac 046003_ 3-32VDC / 40A 480Vac 046004_ 80-280Vac / 15A 24-280VAC РЕЛЕТА ЗАВРЕМЕ 047001_ реле за време RELOG 2TZ11;1-20 min:220Vac 047002_ програмно ВС-10-32УХЛ4 220Вас,5s - 180s,t1,t2,t3 047003_ програмно синхронно тип ВС-10-36УХЛ4;220VAC; 3x(9мин.-4,5 часа) 047004_ двойно(работа-пауза) тип ATDV-Y;220VAC;0-30min 047005_ H3Y-4,220VAC,5s 047006_ ST6P-2,220Vac,10s 047007_ реле за време H3Y-4,220Vac,10s 047008_ H3Y-2,220Vac,30s 047009_ H3Y-4,24Vdc,10s 047010_ H3Y-U,24Vdc,10s 047011_ H3Y-2,24Vac,1s 047012_ DTS-Y,110Vac,10s 047013_ реле за време Н3ВА-8Н;0,5с-100ч;24Vdc 047014_ Н3ВА ;0,5с-100ч;220Вас 047015_ H3BG-8;5/10/15/100s;звезда-триъгълник 047016А_ ТХ11ZR;0,6-6s;24Vdc 047016Б_110Vdc 047016В_220Вас 047017_ ТК11;0-6с;220Вас 047018_ 61-255.001;0,2-3с;24Vdc 047019_ време релеРВК-1;220Вас;кондензаторно;за автоматични нафтови горелки 047020_ РВ133/04;24В=;0-9с 047021_ ST8B-2P;99,99s/99M99s/99H99M;200-220-240Vac 047022А_ DH48s-2z;0,01-99h99m;200-220-200Vac 047022Б_ DHC6A 047023_ ЕРВЦ 999мин, 24В/220Вас 047024_ РВЕ 4-40мин/0,5-5часа,220Вас 047025_ времереле РВЕ 1-10 сек.,24В 047026_ Omron SIS, AC220V, 72 sec 047027_ РЕЛЕ ВРЕМЕ програмно ВС-43-31УХЛ4 ,220 Вас, 1s-60s,t1,t2,t3 047028_ ВЛ-56-04,220Вас/110Вас/110В=/24В=; три релета за време в един корпус;обхвати 0,1-10сек/1-100сек/ 0,1-10 мин/ 1-100мин 047028_ реле за време CA2-FT.CA2-FR;220Vac;брои след изключване на напрежението;1 превкл.контакт по време + 1но+1нз бързи-10А/4А 380В;(СА2-FR111M) БРОЯЧИСТЪПКОВИ 048001_ брояч стъпковOmron CS-5A;24Vdc 048002_ брояч стъпков Оmron CS-3A;24Vdc ВАКУУМ МЕТРИ 049001_ вакуумметър Ф100,кл.1,6;радиален,-100+0kPa,АРДА-BG02/3742 МАНОМЕТРИ 050001_ манометър Ф100;16 атм.;за амоняк 050002_ Ф100;кл.1,6;радиален;0+160кPa;АРДА-БГ02/3742 050003_ Ф100;кл 1,6,радиален;0+1,6МРа;АРДА-БГ02/3742 050004_ Ф160,кл.0,6;160атм 050005_ Ф160,кл.1,обхват 1600атм. 050006_ манометър показващ с аналогов изход;Ф160;4 атм;120 ом;с разделителна мембрана МАНОМЕТРИ ОБРАЗЦОВИ 051001_ манометър образцов кл.0,4 ;Ф160;обхвати 0-1атм/1,6/2,5/4/6/16/100/160/250/ РЕЛЕЙНИ ЗАЩИТИ 052001_ релейна защита тип АТ21Х,3s , 220V= ,In=20A (16-40) БЛОК ТРАНЗИСТОРЕН 053001_ 100А 1000В ,AEG CC100R1000K1X6 053002_ 50R 1000K 053003_ 300А 1000В ,SEMIKRON SK300DA100D 053004_ 150A 1000B,SK150DB100D 054005_ FUJI 1DI500A-030,500A,300V 054006_ блок транзисторен 1DI300B-030,300A,300V РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ ХИДРАВЛИЧЕН 055001_ разпределител електромагнитен,РХ1044100,2х220Вас,Ду 10мм.,320 атм. РЕДУЦИР ВЕНТИЛИ 056001_ редуцир вентил комплект за азот,Pego,300/4 атм. 056002_ комплект за пропан,Полша,250/4 атм. 056003_ тип РДФ-3-1У3,за въздух;1,6 м3/час;Рвх 2,5-8 атм,Ризх 0,2-2 атм;с разширителен съд и манометър 056004_ДОЗАТОР-ДЕБИТОМЕР за азот,Lair Liquide,300 атм. 056005_ РЕДУЦИР ВЕНТИЛ за въздух РДВ-5; 8атм/0,5-2атм.;3м.куб/час ЕЛ.МАГН.ВЕНТИЛ 057001_ ЕМВ за СО2,12VDC АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ 058001_ автоматичен прекъсвач тип EL250 058002_ тип EL400 058003_ тип ЕL630 058004_ A1, R6,3/16/32/40/50/63A 058005_ прекъсвач А3, R200/320/400/500 КОНТАКТОРИ 059001_ контактор ТСА 400 /380В 059002_ АС3 10А Uб 24VAC;(4н.о)/(3н.о+1н.з)/(2н.о+2н.з) 059003_ D6/8,220VAC,(4н.о. + 4н.з.) 059004_ ID16,220VAC 059005_ RP300,48VAC,5н.о+5н.з/7н.о+3н.з.;4А 059006_ 3TF3100-0BB4,24VDC,5,5KW 059007_ контактор К3У-40,220Вас,40А 059008_ КП-0;4А,220Вас; 5нз/4нз +1но/3нз+ 2но/2нз+ 3но/ 1нз+4но 059009_ КП-1;6А,220Вас,380Вас;5но+5нз 059010_ CA3DN22MD 220Vdc,2но+2нз,Ith 10A 059011_ RP301 220Vdc,6А,3но+2но 059012_ Fanal GVZP3 220Vdc,AC11-4A/220Vac 059013_ контактор К-5-1;100А;220Вас,380Вас 059014_ К4-II;63A;36Vac 059015_ КВ-3;63А;220Вас 059016_ V160E;160A;380Vac 059017_ V400E 059018_ ID7;250A;220Vac 059019_ контактор LC1D1810; 24,220Vac 059020_ LC1D2510;24,220Vac 059021_ LC1D3210;24,220Vac 059022_ V40E, 40A, UбАС24/36/48/110/220/380АС 059023_ V63E, 63A, Uб АС24/220/380АС 059024_ V100E, 100A, Uб АС24/220/380АС 059025_ контактор ID 100, 100A 110,220Vac 059026_ ID 63,63A 24Vac 059027_ ID 00-32, 10A 380 Vac, 3но+2нз 059027_ К6Е, 6А, Uб АС12/24/36/42/48/110/220/380 059028_ К10Е, 10А, Uб АС24/36/42/48/127/220/380Вас 059029_ контактор CA1-AK-1440, с 2 устойчиви положения, 220Вас; 380В/3А; 2 х ( 2но+2нз) БЛОККОНТАКТОР 060001_ контактор Danfoss 6А/380Вас + термична защита 0,4-0,62/1,8-2,8A МОТОРНА ЗАЩИТА 061001_ моторни защити АТОО обхвати /0,35-0,6/0,6-1/1-1,6/1,6-2,5/ 2,5-4/4-6/6-10/10-16/16-21/20-26/25-32А 061002_ помощни допълнителни контакти за АТ00 РЕЛЕ ТЕРМИЧНО 062001_ термично РТБ-0/01/11/2,обхвати от 0,25 до 100А 062002_термично реле R103,3x660V; 27-40A РЕЛЕ ТОКОВО 063001_ релета токови РТ-/0,15-0,3/0,3-0,6/2,5-5/5-10/10-20/12,5-25/25-50 ПРЕКЪСВАЧИ 064001_ прекъсвач 1хD80A 064002_ 1х D100A 064003_ L7- 3 x 63А С 064004_ прекъсвач АП50Б;1,6-2,5-4-10-16А АНАЛОГОВ ПРЕУБРАЗУВАТЕЛ 065001A_ преубразувател Сапфир,0-5мА,-1+3атм. 065001B_ аналогов 36В=;0+1/0+10/ 0+60/0+100атм. ДИФЕРЕНЦИАЛЕН СИГНАЛИЗАТОР 066001_ сигнализатор Ranco;0,63атм КОНТРОЛ НА ПЛАМЪКА 067001_ управление за контрол на пламъка Danfoss,тип FRU,220VAC,2A,за UV детектор 068001_ рН-МЕТЪР ПАКЕТЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 069001_ 100А звезда-триъгълник 069002_ ПГП25а,4-позиционен,3 самостоятелни и различни контакта на позиция 069003_ ПГП25а,8-позиционен,2 самостоятелни и различни контакта на позиция 069004_ ПАКЕТЕН ПРЕКЪСВАЧ ПГП 10 сх.11 069005_ ПГП 10 сх.22 069006_ превключвател 63А сх.22;двуполюсен умшалтер 069007A_ H.Schlizer 160A,500Vac,AC1, 0-1 069007B_100А,500Вас 069008_ ПЕП IP55,63A,сх.20 , 0-1 069009_ IP55,63A,сх.30,1-0-2 069010_ IP 55,25A,сх 40,0-1-2 069011_ ПЕП IP 55,63A,сх.40,0-1-2 ИНВЕРТОР 070001_ инвертор 24DC/220AC 200W ЕЛ.ДВИГАТЕЛИ 071001_ двигател синхронен СД-09М 220Вас 3000об/мин 50 Вт 071002_ синхронен СД-1044.2 220Вас 3000об/мин 10Вт 071003_ СЛ-369,110В=,4200 об/мин,55Вт 071004_ АДП362,110Вас,19Вт,1950 об/мин 071005_ двигател диференциален датчик НЕД-1101 071006_ Polymotor тип 9819-121-00604;клас Е;150Vdc; 180W;3600 об/мин 071007_ МZ-02-A,двускоростен,220В/55Вт; 1432/2951об/мин 071008_ асинхронен,120Вт,380/220В,1360 об/мин 071009_ двигател 750Вт,380В,920 об/мин 071010_ тип 1278.5 ; 125/ 20 В ; 0,8 Вт/50Хц : 900 U/min 071011_ MEZMOT 1~тип UA 7F54V ; 6W / 220V~ 1320об/мин 071012_ еднофазен ; тип 1160 1/2 ; 220V~/2850об/мин; 6мкФ ФИЛТЪР 072001_ филтър за въздух Ф-3 8атм. 3м.куб/час ОБОРОТОМЕР 073001_оборотомер ЦИФРОВ комплект Hornel HDA 4119-50,10KHz АРМАТУРА 074001_ сигнална с глим-лампа 220В,Ф24 074002_ АРМАТУРА сигнална светлинна Л ЕСПА;220В,абажур квадратен червен ЛАМПА 075001_ сигнална иглена 12V/90mA,24V/20mA,6V/100mA 075002_ за ВТ,байонет,24В,2Вт БУТОН И КЛЮЧ СЕРИЯ ВТ 076001_ ВТ960,с трансформатор 220/24В 076002_ ВТ970 076003_ КЛЮЧ ВТ364 076004_ ВТ362 076005_ ВТ372,3-позиционен,самовъзврат 076006_ бутон ВТ 311 076007_ ВТ361 076008_ ПКБ 22-1-1 076009_ ВТ 970 076010_ ВТ960 076011_ БУТОН ЕКУ 1н.з. контакт 6,3А/380Вас 076012_ КОНТАКТ ZB2-BE101/102,за евробутони,400В/10А 076013_ помощни контакти за бутони ГДР, тип А31 , 6А/380В , 1НЗ + 1НО КАНТАЛ 077001_ кантал Ф0,30;18,7 ом/м 077002_ тип А,лентов 4х0,5 077003_ тип D;лентов;размер:0,3х0,125мм 39,7 ом/м и 0,7х0,1мм 21,1ом/м 077004_кантал Ф 0,06 мм ; 508 ом/м КОНСТАНТАН 078001_ константан Ф1;0,624 ом/м КАПАЧКА 079001_ за витлов предпазител 100А ЕЛЕКТРОМЕРИ 080001_ електромер DAG с изключване или превключване по максимална мощност,3х110V,5A,50Hz,1875 U/KWH,x0,01KW,15min,0-130s ГЕНЕРАТОР 081001_ импулсен ръчен ФРП-7,100 имп/об 081002_ импулсен ръчен ФРП-12,100 имп/об КАБЕЛНИ ОБУВКИ 082001_ медни 2,5мм2/Ф8 082002_ медни 6мм2/Ф6 082003_ медни 6мм2/Ф10 082004_ медни 10мм2/Ф5 и Ф6 082005_ медни 10мм2/Ф10 082006_ медни 16мм2/Ф5 и Ф6 082007_ 35мм2/Ф8 и Ф10 082008_ 70мм2/Ф12 ЦИЛИНДЪР 083001_ пневматичен ЦДПД32х125,10атм,Ф32,L125,P80kg 083002_ пневматичен ЦДП80/50,10атм,Ф50,L80,П196кг РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ 084001_ пневматичен Festo 11568-FSS-12,Quick Stepper,2-6bar;12 направления РЕЛЕ 085001_ токово РТ/0,15-0,3/0,3-0,6/2,5-5/5-10/10-20/12,5-25/25-50А 085002_ РЕЛЕ напреженово РНН-5704;4-8V 085003_ РЕЛЕ фазово изместване РН55/200-04;200V,20-40гр. АМПЕР-КЛЕЩИ 086001_ 10KV Ц4502;15,30,75,300,750А 086002_ Ц91;300,600В;10,25,100,250,500А 086003_ РК300;200,2000ом;200,650В;200,1000А 086004_ КОСИНУС-ФИ КЛЕЩИ H & B;40-60Hz;15-1500A;150-600V ПУСКАТЕЛ 087001_ Danfoss RST6;6A,380Vac;0,4-0,62/1,8-2,8A;IP67 087002_ ПВР-16 087003_ ПЗТ 63 087004_ ПЗТ 100 087005_ ПЗТ 160 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ 088001_ електрически ЕСПА 02ПВ02,IP44, усилие 1,6 kN;ход възвратно-постъпателен 40мм;скорост 10мм/мин 088002_ SCS-push pull A2H250/ss; ход 100мм;100сек;250N,220Vac;3,5VA БРОЯЧ НА ЧАСОВЕ 089001_НМ-1;99999,99 часа;70х70/50х50мм 089002_ THC3L,1s-99h59m59s,48/23mm, с вграден акумулатор ВОДНА ВАНА 090001_ LW-2;с терморегулатор;220В/400Вт ЕВРОКАСЕТА 091001_230х290х130мм ИЗОЛАТОР 092001_ порцеланов за 2 шини 2х160А/660В 092002_ порцеланов за 2 шини 2х400А/660В ТРЪБА ИЗОЛАЦИОННА 093001_ от прескартон Ф29/ф19 910мм 093002_ от прескартон Ф15/Ф8 910мм 093003_ ебонитова Ф4/Ф3 1015мм TEXTON 094001_ 1,5x1000x1550mm МИКАНИТ 095001_ на листа ХИГРОСТАТ 096001_ Danfoss EKH20,2-позиционен,220Вас,релеен изход ВЕНТИЛ 097001_ Danfoss ТЕА85-33,термостатичен,експанзионен,R717,-50-0гр.ц,3/4 цол,5м имп.линия МИКРОПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 098001_ МП3-1 098002_ МП11 098003_ МП12 098004_ МП-1 098005_ МИЗА,2а/220В,1пр.к 098006_ Fael 83133;2,5a/250Vac;1но+1нз;с лост 098007_ Fael 83133;2,5a/250Vac;1но+1нз;с лост и ролка 098008_ МП 1101ЛТ3 098009_ МП 2102 У4 098010_ Omron D2MC-5E 098011_ Допълнителен контакт за АТОО;1но+1нз ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 099001_ ПТ2-40В 099002_ ТВ1-1 099003_ П2Т-13 099004_ П2Т-5 099005_ ТП1-2 099006_ МТ-1 099007_ МТ-3 099008_ КВ140 099009_ 3ППН-45;3-позиционен;3-линеен;27В=/20А 099010_ Pn2-1;380Vac/15A 099011_ тип 83136,2но+2нз,250В/2,5А;с лост 099012_ 83133,1но+1нз,250В/2,5А;с лост и ролка 099013_ 'ПКБ2-8,безконтактен бутон 099014_ Омрон тип D2MV-01-1C1 099015_ Ел.ключ ЗОРА1;4а/250Вас 099016_ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЩИТОВ четков ПМТ-20;20 позиции;преходно съпротивление 099017А_ ГАЛЕТЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ тип П2Г-3 5П4Н 099018Б_ тип П2Г-3 11П2Н РАЗХОДОМЕР 100001_ за пропан,PREMA,Qmin 0,1m3/h;Qmax 3,4m3/h;V/tr 2dm3,до 2000 кр/м2 КЛЕМОРЕД 101001_ 8-редови,с номерация и прозрачен капак,20х20х98мм.,220В;1,5мм2 РАДИОПРЕДПАЗИТЕЛИ 102001_ 20х4мм,0,125-0,16-0,2-0,25-0,63-0,8-1-1,25-3,15-4-6-6,3А ЕЛЕКТРО-МАГНИТЕН ВЕНТИЛ 103001А_ еднопътен,1/4";Ду8,Ф2,25атм; 0,126м3/час,въздух,вода,масло 103001Б_ Ду 25/1";16атм 103001В_ Ду40/1 1/2";16атм 103002_ SMC тип VPW2195; 0,3-10atm;220Vac,фланцов;Ду50 103003_ трипътен,1/4",Ду8,Ф2,10атм 103004_ Buschjost 70GTW 2102FL/T/X; 0-16bar,220Vac 103005_ БОБИНА за електромагнитен вентил,220Вас,24ВА/16ВА РЕЛЕ 104001_ ЕЛ-10 контрол на трифазно напрежение и поредност на фазите ПРОГРАМАТОР 105001А_ Програматор RTst-10;1об/2мин;220Вас;12бр.свободно настройваеми контакти (2,5а/220Вас;1но+1нз);реверсивен 105001Б_24бр. контакти ТЕРМОСТАТ 106001_ авариен CZ;110-180C;10A/220Vac НИВОРЕГУЛАТОР 107001_ Danfoss 38E;R12-22-502-717+NH3;Pmax28bar ГОРЕЛКА 108001_ Messer Griensheim MS732/250-PM;Дюза 3 100мм; Gricut 1230-PM РОТАМЕТЪР 109001_ S06/4;l/min;O2;20grC;760Torr;обхват 2-20 109002_ PG03/2;l/h,azetylen;15grC,101,325kPa;обхват 20-220 ВОЛУМЕТЪР 110001_ тип 44901 АРЕОМЕТЪР 111001_ 1.500-2.000/20грЦ/0-40грЦ ФОТО-РЕЛЕ 112001_ тип ФР-2;220Вас;за автоматични нафтови горелки СЪПРОТИВЛЕНИЕ 113001_ Р310,образцово,кл 0,01;0,001 Ом; 113002_ С5-37В;1Ком 5% 113003_ П3ВР-100;62 ом 5% 113004_ П3-25;3,6 Ком 5% 113005_ П3-25 ;4,3Ком; 5%;25W ИНДУКТИВНОСТ 114001_ Р596,образцова,кл 0,05;1mH ЛУКСМЕТЪР 115001_ Ю116;обхвати 30-100-300-1000-3000-1000-30000- 100000 Lx АМПЕР-ВОЛТМЕТЪР 116001_ М2018;кл 0,2;обхвати 0,075-30АDC/0,045-600VDC КОСИНУС-ФИ МЕР 117001_ EKL 20/3;кл 0,5 РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ хидравличен 118001_ тип 44ПГ73-12;200 атм;20dm3/min;2x110 Vac 118002_ РХ10201-024/00;Ду 10;Рн 280 атм;2х24 В= 118003_ РХ10101-024/00;Ду 10; Рн 315 атм;1х24В= 118004_ 54БПГ73-12;200 атм;20дм3/мин;1х110Вас 118005_ КДС-10А;320атм;Ду 40;1 вход 2 изхода 118006_ W2VSSF;63atm;ABZP; 60лв/бр ДРОСЕЛ 119001_ хидравличен тип ДРОН 6М/АВ;160атм КОНДЕНЗАТОРИ 120001_ кондензатори работни за ел,двигатели ;420/470Вас 120002_ 3М-М;10 мкФ 30В 120003_ Tesla 100uF 15V 120004_ 3M-M 15uF 20V 120005_ МБМ 0,25uF 20% 160V 120006_ кондензатор МБГВ 200uF 10% 1000V 120007_ C-TGL 14117 ; 10uF ; 1600V 120008_ ел.филтри 0,1-1-1,6-2,5-6,5-16А / 250V~ 120009_ кондензатор МБГП-1 / 1мкФ / 400В / 10% 120010_ МБГЧ-1 / 1мкФ / 1000В / 10% 120011_ МБГП-2 / 3,9мкФ / 630В / 10% 120012_ SIC-SAFCO CF1 / 4,7 uF /1600V= /10% ПРЕДПАЗИТЕЛ 121001_ стъклен 20А SP7 121002_ ВП-21,високомощен,стопяем,бавнодействащ; 500В/200А 121003_ предпазител L45/Ф6; 1 , 2 , 5А / 500В 121004_ L30/Ф6 ; 3А ДЪРЖАЧ 122001_ за радио-предпазители за платка ГНЕЗДО 123001_ за предпазители ВВП 500В ТЯЛО 124001_ осветително,водозащитено,висящо,от пластмаса,с абажур Е27,250В/60Вт ВИНТ 125001_ метален М4/15 125002_ за дърво 5 х 5 ГАЙКА 126001_ М5 ФАСУНГА 127001_ Т33 ,24В/2Вт СОНДА УЛТРАЗВУКОВА 128001_ 4826 3,5MHz 18mm 128002_ 31943,5MHz 18 mm 128003_ 42898MHz 10mm 128004_ 48083,5MHZ 18mm СЕНЗОР 129001А_ за влажност Danfoss ESEH 084B0103 , 35/60 129001Б_ 084B0105 ,75/95 ДИФЕРЕНЦИАЛЕН МАНО-ВАКУУММЕТЪР 130001_ Диференциален мано-вакууметър Ф160,обхват 600mmWS(58,86mbar),клас 2,5;в комплект с вентилна батерия за продухване и изравняване УРЕД 131001_ Уред тип AF192,вторичен индикатор за ниво с крьстосани намотки за измерване на R по двупроводна или трипроводна схема ; скала0 - 150 mmWs,клас 1,5;датчик 10/100/10;линия = 2х10 Ом;6 Vdc;50 mA 131002_ Демагнетизатор Soni type HE-2 ; 220Vac ШУНТ 132001_ 60 mV ,kl.0,5- 25A,30A,40A,100A,200A РЕЗЕРВНА ЧАСТ 133001_лост с ролка за крайни прекъсвачи КБ-01-ВЛ, КБ-10-ВЛ,КБ-11-ВЛ БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА 134001_ лампа тип ДРТ-2500 134002_ flash tube HG 8902 Quartz Glass/135Ws max/Linear/1500000 flashes/10mm/ 350V/-18 kV 134003_ NARVA HBO 500 134004_ NARVA HBO 501 НИВОМЕРНИ СТЪКЛА 135001_ за котли:(220/34/17),(250/34/21),(280/34/17гладки),(280/34/17релефни) ТУРБИНА 136001_ центробежна 210мм/170мм/h40мм,комплект с ел.двигател трифазен 370Вт,2750 об/мин ,за центробежен вентилатор ПРОГРАМАТОР 137001_ електро-механичен тип КЕП-12УЕ,127Вас,30сек-18часа,цикли 163,комутации за цикъл 96,дистанционен пуск,автоматично изключване; АРЕОМЕТЪР 138001_ Тр20гр.ц -/0,700-1,000/1,000-1,130/1,500-2,000/ ПРИБОР 139001_ ГТИ-3А RC ОСЦИЛАТОР 140001тип TR 0152-dB,+16-50dB/50Hz-20KHz,Elektronica Hungari 140002Сигнал генератор,Wandel&Goltermann/0,3-612KHz,тип PS-3 ТЕРМОСТАТИЧНА КУТИЯ 141001тип VTS Erich Weinert-Magdeburg;за изравняване хладните спойки на 6бр. термоелементи Pt10-Pt;220V;IP54 РАДИОЛАМПИ 142001_ радиолампа Tungsram PY88 142002_ Екран с държач за радиолама ПЛК7- 3-60 142003_ радиолампа СГ 2П 142004_ тип StR1 08/30 142005_ Разрядник Р-350 РEЛЕ 143001_ РЕС 01 РЕЛЕЙНИ ЗАЩИТИ 144001_ релейна защита тип АТ 31Х 144002_ релейна защита тип RIT 223 144003_ F11X ПРОВОДНИЦИ 145001_ проводник лентов ЛМПВГ 40х0,12мм2/300В/100м 145002_ лентов ЛМПВГ 30х0,20мм2/380В/100м 145003_ проводник екраниран едножилен ПМПЕВ 0,45мм2/ 50 ом /200м 145004_ екраниран едногилен гъвкавIKM 2 ; 50 om ; 100m ВЕНТИЛАТОРИ 146001_ вентилатор PAPST ; тип 812L ; 6-15V= ; 60 x 60 mm """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

ЕЛЕКТРУМ - отрасли:


Оптика, Електроника,