Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Файер Инженеринг ЕООД  itemprop=

Файер Инженеринг ЕООД

ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е специализирана в комплексно пожарообезопасяване на обекти:е специализирана в комплексно пожарообезопасяване на обектите: Инженеринг на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации; Пожарна защита на текстилни материали, метални и дървени конструкции
Казанлък, бул. Генерал Драгомиров № 8А

ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е специализирана в комплексно пожарообезопасяване на обекти: 1. Продажба и сервизно обслужване на противопожарна техника 2. Инженеринг на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации 3. Консултантска и техническа дейност за въвеждане на обектите в експлоатация 4. Пожарна защита на текстилни материали, метални и дървени конструкции 5. Знаци по Наредба № 4 и схеми за евакуация ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД разполага с модерна материално - техническа база, както и със собствен транспорт, позволяващ доставка на стоките в договорения с клиента срок. Усилията на висококвалифицирания персонал на фирмата са насочени към задоволяване на нарастващите изисквания на пазара и повишаване качеството на предлаганите стоки и услуги, спазвайки изискванията на Европейските стандарти. ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е бързо развиваща се частна фирма, чиито принципи сапрофесионализъм, качество и коректност. Продукти: - Пожарогасители - Противопожарни табла - Противопожарни шлангове - Съединители тип Щорц - Пожарни кранове - Водовземателни стойки - Струйници - Хидранти - Трипътници - Противопожарни одеала - Пенообразуватели - Евакуационни лампи - Пожарни табели и знаци - Лични предпазни средства - Средства за височинна защита - Мотопомпи Във фирма ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008. Фирмата е лицензирана за Технически надзор на съоръжения с повишена опасност и е член на Национална браншова асоциация "Пожарна и аварийна безопасност". С целда се поддържа висок стандарт на качеството на нашите продукти и услуги, Ръководството на фирмата внедри: 1. Система за управление на Качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001: 2000 / Сертификат № HU05/1319/ За извършване на основната си дейност ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД притежава: 2. Свидетелство № 001-1/01.06.2009 г. от Национална браншова асоциация „Пожарна и аварийна безопасност” за сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители. 3. Удостоверение № 211 за проектиране, монтаж, пуск, техническо обслужване и абонаментен сервиз на пожароизвестителни инсталации. 4. Разрешение № 19/23.10.2006 г. за„Противопожарно обследване на обекти” за територията на Република България. 5. Удостоверение № СТ008/17.04.2006 г. от Държавна агенция за метрология и технически надзорза осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

Файер Инженеринг ЕООД - отрасли:


Машини, Машиностроене, Противопожарна Техника,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..