Джей Ен Ен Консулт ЕООД  itemprop=

Джей Ен Ен Консулт ЕООД

Българска маркетинг агенция, предоставяща пълен спектър услуги в областта и специализирана в обслужване на високотехнологични компании. Акцент в дейността на компанията са пазарните анализи и осигуряването на пазарна информация.
Българска маркетинг агенция, предоставяща пълен спектър услуги в областта и специализирана в обслужване на високотехнологични компании. Акцент в дейността на компанията са пазарните анализи и осигуряването на пазарна информация.

Джей Ен Ен Консулт ЕООД - отрасли:


Реклама, Маркетинг, Рекламни Агенции, Маркетинг,