Пропаганда BG Group  itemprop=

Пропаганда BG Group

Пълно рекламно обслужване: Уеб и графичен дизайн. Мултимедия. Печат. Транспортна реклама. Рекламни стратегии. Разпространение на рекламни материали - разпространение на брошури по пощенски кутии - разлепване на плакати и афиши - разлепване на
Пловдив, ул. Костаки Пеев № 5

Пълно рекламно обслужване: Уеб и графичен дизайн. Мултимедия. Печат. Транспортна реклама. Рекламни стратегии. Разпространение на рекламни материали - разпространение на брошури по пощенски кутии - разлепване на плакати и афиши - разлепване на стикери - и други

Пропаганда BG Group - отрасли:


Реклама, Маркетинг, Рекламни Агенции,