Хрома ООД  itemprop=

Хрома ООД

ХРОМА ООД е частна българска фирма основана през 1995г. като търговска фирма за продажба, доставка и сервизно обслужване на аналитична апаратура и общо лабораторно оборудване. Спектрометри – AAS, ICP/OS, ICP/MS, FTIR, UV/VIS, UV/VIS/NIR, полариметри
ХРОМА ООД е частна българска фирма основана през 1995г. като търговска фирма за продажба, доставка и сервизно обслужване на аналитична апаратура и общо лабораторно оборудване. В тази област ХРОМА ООД представлява следните компании: Основни партньори и продукти: I. Лабораторно оборудване 1. Perkin Elmer - Analytical Instrumеnts (USA) - Спектрометри – AAS, ICP/OS, ICP/MS, FTIR, UV/VIS, UV/VIS/NIR, полариметри, флуориметри - Хроматографи – HPLC, GC, GC/MS - Апарати за термичен и елементен анализ - Консумативи и резервни части Атомно абсорбционен спектрометър AAnalyst Инфрачервен спектрометър Spectrumone 2. Belec GmbH (Germany) - Искрови, дъгови емисионни спектрометри за експресен анализ на метали и сплави 3. Linn High Therm (Germany) - Промишлени, индукционни, микровълнови и лабораторни пещи 4. Eltra Gmbh (Germany) - Елементни анализатори за анализ на С, Н, N, S, O в различни материали 5. Domnick Hunter Ltd. (UK) - Газови генератори 6. ESA Inc. (USA) - Електрохимични детектори за LC /клинична лаборатория/ - Стандарти и консумативи 7. Werner GmbH (Germany) - Системи за пречистване на вода - за промишлени, аналитични, микробиологични и молекулярно-биологични лаборатории ХРОМА ООД осигурява сервиз на доставената апаратура, обучение и консултации на специалистите, работещи с нея. Периодично организира тематични семинари за популяризиране на нови продукти и области на приложение. Оборудвали сме над 200 лаборатории в страната, в т.ч. аналитично-химични, диагностични, клинично-химични, и научно-изследователски звена. II. Други дейности Обхвата на дейносттa на фирмата се разширява и в момента ХРОМА ООД участва в различни проекти в областите на системи за сигурност, логистика, екология, инфраструктура, строителство, енергетика и др. ХРОМА ООД сме развили експертни познания във връзка с консултирането, представляването и лобирането за чуждестранни компании в тези области. Сред нашите партньори са: 1. L-3 Communications, Secutity & Detection Systems (USA) - Контрол на пощенски пратки, багаж и товари Рентгенови скенери за проверка набагаж и товари Система за контрол на пощенски пратки, багаж и товари Мобилни системи за контрол на пощенски пратки, багаж и товари Портали за контрол на хора и багажи 2. Efacec (Pоrtugal) - логистика, роботика, инженерингови услуги 3. Indra (Spain) - логистика, транспорт 4. Lurgi Lentjes-AG (Germany) - екология 5. Abrantina (Portugal) - строителство и други. ХРОМА ООД е с много добри позиции на вътрешния пазар. Основният състав, който представлява ядрото на компанията се състои от 10 души в момента. Основното задължение е на клиентите да бъде предоставено цялостното и най-добро решение в сътрудничество със световни водещи производители и висококвалифицирани български специалисти. Главният офис на фирмата е снабден с модерни комуникационни технологии и офис оборудване. Шест фирмени автомобила са на разположение за осигуряване на експресни сервизни услуги, бързи доставки “от врата до врата” и др. Услугите, предлагани от ХРОМА ООД включват, но не се ограничават със: - Инсталиране на оборудването - Консултиране и обучение на български специалисти на място или в съответните центрове за демонстрации на фирмите производители - Семинари относно новости и актуализиране на изследователската информация в определена област - Гаранционна и следгаранционна сервизна поддръжка - Промоции на продукти - Промоции и осъществяване на проекти - Лобиране - Логистика и др.