Руукки България - Вижте още

Руукки България

Ruukki България ЕООД е експерт по металите, предлага интересни архитектурни решения за покриви и стени. Продуктовата ни гама включва ниско и високо-профилни трапецовидни листове ламарина, както и профили със синусови или полу-кръгли форми.
Ruukki България ЕООДRuukki България ЕООДRuukki България ЕООД

Ruukki сандвич панели.
Екологични решения с висока ефективност.


Ruukki България ЕООД
Ruukki България ЕООД
Ruukki България ЕООД
Ruukki България ЕООД

Ruukki България ЕООД
Ruukki България ЕООД
Ruukki България ЕООД
Ruukki България ЕООД

За нас
Руукки  България
Ruukki е един от най-големите производители на метални изделия и системи за строителството в Европа.

Ruukki произвежда метални изделия и системи за ефективно строителство, сандвич панели за стенно и покривно ограждане, профилирани ламарини с цветно полиестерно и полиуретаново покритие за покриви и фасади, както и фасадни системи и метални керемиди и цялостни водоотвеждащи стоманени системи - олуци, водосточни тръби и аксесоари.

Компанията оперира в 27 държави и заводи в цяла Европа.

Ruukki Строителство

Ефективни, спестяващи времето решения със сандвич панели с ядро то пенополиуретан и каменна вата, профилни ламарини за фасада и покрив, стоманени конструкции за търговско и промишлено строителство, както и за инфраструктурни фундаменти и проекти от транспортната инфраструктура.

Примери за нашите изделия: Строителни фундаменти и конструкции, сандвич панели, фасадни облицовки, готови елементи за стени и покриви, стоманени покриви и покривни структури.

Ruukki Метални изделия

Стоманени изделия и свързаните с тях готови елементи, услуги за логистика и съхранение. Отговарят за производството на стомана на компанията и за центровете за обслужване по стоманите.

Примери за нашите изделия: Горещо валцовани специални стомани, студено валцовани стомани, стомана с цветно покритие, стомани с метално покритие, кухи сечения и прецизни тръби.

Сандвич панели с ядро каменна вата

Сандвич панелите с ядро каменна вата са фабрично произведени панели с ядро минерална каменна вата между два стоманени листа.

Тези универсални и подерни продукти притежават високи коефициенти на звукоизолация и пожароустойчивост.

Разнообразието от цветове и профили, както и възможността за свързване към врати и прозорци, способства реализизацията на интересни строителни и архитектурни проекти- леки връзки между външни и вътрешни стени, покриви, с различни размери и предназначения.


Руукки  България

Сандвич панели с ядро полиуретанова пяна (PUR)

Сандвич панелите с ядро твърда полиуретанова пяна са универсален и модерен продукт, който благодарение на добрата си топлоизолация може да бъде прилаган в сгради с различни работни условия.

Разнообразието от цветови покрития, както и възможността за свързване при прозорци и врати, способства за реализиране на интересни проекти- леки връзки между външни и вътрешни стени, покриви, с различни размери и предназначения.


Руукки  България

Сандвич панели с ядро полиизоцианурат (PIR)

Сандвич панелите с ядро полиизоцианурат са универсален и модерен продукт, който благодарение на добрата топлоизолация и доброто поведение при пожар може да бъде прилаган в различни работни условия.

Разнообразието от цветови покрития, както и възможността за свързване при прозорци и врати, способства за реализиране на интересни проекти, свързани с леки връзки между външни и вътрешни стени, покриви, конструкции с различен размер и предназначение.

www.thermopaneli.com