АБС-ко  ООД  itemprop=

АБС-ко ООД

Производство и търговия с газове - кислород, азот за медицински и промишлени цели
1.Производство и търговия с газове - кислород, азот за медицински и промишлени цели 2. Външна търговия - експорт и импорт на машини и съоражения /преси, галванични линии, дробометни и др./