Нил Ефттом  itemprop=

Нил Ефттом

Изследва възможностите и целесъобразността за прилагане на метода йонно азотиране, производство, монтаж и пускане в действие на инсталации, внедряване на технологии за йонно азотиране и карбонитриране.
София, бул. Климент Охридски 8

Изследва възможностите и целесъобразността за прилагане на метода йонно азотиране, производство, монтаж и пускане в действие на инсталации, внедряване на технологии за йонно азотиране и карбонитриране.