Енергоснабдяване  itemprop=

Енергоснабдяване

Предмет на дейност на Енергоснабдяване са специализирани услуги в областите на енергийното производство, разпределението на енергии, енергийната ефективност и свързаните с това изграждане, въвеждане в експлоатация, ремонт и поддръжка, и рехабилитация на енергийни инфраструктури.
Предмет на дейност: Дружеството е доставчик на специализирани услуги в областите на енергийното производство, разпределението на енергии, енергийната ефективност и свързаните с това изграждане, въвеждане в експлоатация, ремонт и поддръжка, и рехабилитация на енергийни инфраструктури в следните направления: Инсталиране на специализирано оборудване (машини и съоръжения) за енергийни комплекси; Проучване и проектиране на топлоенергийни комплекси; Финансиране и изграждане на технологични инсталации; Експлоатация и сервиз на производствени системи; Производство и продажба на топлоенергия от децентрализирани газови котелни инсталации; Проектантски услуги; Развитие на дружеството При развитието на дейността на Дружеството в изброените основни направления бяха необходими значителни първоначални инвестиции, финансирани чрез собствени средства, банкови и търговски кредити, които се погасяват главно от постъпленията при продажбите на топлинна енергия. Изграждане на енергийни системи Проектиране Доставка на оборудване Монтаж Въвеждане в експлоатация Услуги в енергийното производство Експлоатация на котелни инсталации за производство на топлинна енергия и пласмент на енергия, а именно: инвестиране в проектиране, инсталиране, експлоатиране и поддръжка на системите за производство на топлинна енергия при различни горивни бази и продажба на топлинната енергия на клиентите на договорена цена. Ремонт и поддръжка на енергийно оборудване Услуги в областта на енергийната ефективност Енергийни одити Инженеринг Оптимизиране на горивни системи и процеси Услуги в разпределението на енергии Централизирано топлоснабдяване Топлинно счетоводство Примерни инсталации, изградени от Енергоснабдяване ЕООД на следните по значими обекти: Газификация на група обекти в гр. Нови пазар на стойност 300 000 лв. болница, общинска администрация, старчески дом, 3 бр.училища, 3 бр. детски градини,1 ясла и един физкултурен салон. Изграждане на инфрачервено отопление на газ в спортна зала Нови пазар на стойност – 120 000лв. Изграждане на инфрачервено отопление на газ в читалищна сграда в гр.Нови пазар – 120 000лв. Газификация на група обекти в гр.Исперих на стойност 250 000 лв. болница, общинска администрация, 3 бр. училища, 3 бр. детски градини, една детска ясла и Дирекция соц. подпомагане. Изграждане на котелно на газ в сградите: на Шуменски университет корпус II – 98 600 лв. на Помощно училище в гр.Шумен – 97 000 лв. на ПГМ – Шумен – 109 000 лв Собственост и управление Размер на капитала и начини за неговото увеличаване Регистрираният и внесен капитал е в размер на 5 хил.лв. Собственик на капитала са: Димитър Стоянов Димитров – 100 % Дружеството се представлява и управлява от Димитър Стоянов Димитров.

Актуално в каталога


Здравейте приятели на Business.bg.

Последните 7 месеца за нас бяха много важни, защото стартирахме изработването на нов дизайн на нашия каталог, нов администраторски панел и нова мобилна версия с респонзив дизайн, според последните очаквания на потребителите и новите изисквания на Google и останалите търсещи машини, до услугите на които се позоваваме ежедневно. Виж още...

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Услуги
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?