САМПО АД  itemprop=

САМПО АД

Произвежда биогориво /биодизел/, като алтернативно гориво произвеждано от нефта.
София, ул. Гладстон № 56, ет. 3

Фирмата е акционерно дружество създадено 1995 г. Произвежда биогориво /биодизел/, като алтернативно гориво произвеждано от нефта. Неговите предимства са: по-икономично, нетоксично, биоразложимо гориво във вода, не съдържа сяра, много ниски емисии на СО2, СО, СН сажди и частици до 50%, намалява риска от ракови заболявания. Произвеждаме технически и фармацефттчен глицрин и калиев фосфат. Разработваме, произвеждаме и монтираме инсталации за биогорива. Произвеждаме сурови и рафинирани растителни масла, мастни киселини и кюспета.

САМПО АД - отрасли:


Енергетика, Биогорива,
5 1