Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

ЕСМОС АД  itemprop=

ЕСМОС АД

специализирано е в производството на мелници за смилане на пластмасови отпадъци, екструдерни технологични линии за преработка на пластмаси и машини за производство на пластмасови изделия.
ЕСМОС АД е специализирано е в производството на мелници за смилане на пластмасови отпадъци, екструдерни технологични линии за преработка на пластмаси и машини за производство на пластмасови изделия. ЕСМОС АД е сертифицирано по изискванията на ISO 9001:2000; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2002 Основнитепозиции от номенклатурата на ЕСМОС АД са: - производство на екструдери; - производство на екструдерни линии за тръби; - производство на екструдерни линии за фолио; - производство на екструдерни линии за гранулат; - производство на линии за РVС профили; - производство на мелници за смилане на пластмасови изделия; - производство на линии за рециклиране на пластмасови отпадъци; - резервни части от номенклатурата на дружеството и по заявка на клиента; - производство на РЕ тръби. Дружеството е със стабилни позиции в страната, а през последните години значително е увеличен и износа на готова продукция, който е ориентиран главно към Италия, страните от Балканския полуостров, Русия, Молдова, има продажби в САЩ, Япония др. Основните преимущества на дружеството са: - Квалифицираното и качествено изпълнение на машините; - Гарантирана срочност на изпълнение; - Наличие на големи мощности и добра механовъоръженост; - Възможност за комплексно обслужване; - Конкурентно равнище на цените. ЕСМОС АД е с едностепенна форма за управление и се управлява отсъвет на директорите в състав от трима души и се представлява от Изпълнителен директор.

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..