Астел  itemprop=

Астел

АСТЕЛ ЕООД е създадена през 1993 г. и наследява дейността на френската търговска фирма КОМЕФ (COMEF SA).Днес АСТЕЛ е сред водещите доставчици на аналитична апаратура, контролно-измервателна техника и биотехнологично оборудване. Астел е сертифицирана е по ISO 9001:2008. Към фирма Астел има
АСТЕЛ ЕООД е създадена през 1993 г. и наследява дейността на френската търговска фирма КОМЕФ (COMEF SA). През 80-те години КОМЕФ е представлявала водещи производители на френското научно инструментостроене в страните от източна европа и Азия като: JOBIN YVON, CAMECA, RIBER, SETARAM, ADAMEL LHOMARGY и др. Днес АСТЕЛ е сред водещите доставчици на аналитична апаратура, контролно-измервателна техника и биотехнологично оборудване.Астел е сертифицирана е по ISO 9001:2008. Към фирма Астел има изграден сервиз, който осъществява гаранционна и извънгаранционна поддръжка на всички продадени апарати. За наши партньори са привлечени фирми от цял свят, чиято продукция е съобразена с новите приоритети на Българската икономика. Продукти: - апаратура за научно изследователска дейност- елементен анализ- екология, опазване на околната среда и охрана на труда- контрол на строителните материали- хранително-вкусова и преработвателна промишленост- фармацевтична, биотехнологична и химическа промишленост- металургическа промишленост и машиностроене- апаратура и консумативи за енергетиката АСТЕЛ е официален представител за България на френската фирма CHOPIN Technologie, специализирана в производството на инструменти, апарати и оборудване на лаборатории към зърно бази, силози, мелници и хлебозаводи – от ръчни и автоматични сонди за вземане на проби, до апарати за анализ на зърно и брашно. Известна на българския пазар, преди всичко, с апарат Алвеограф (патент на фирмата) за определяне на основните параметри на брашното: еластичност, разтегливост, хлебарска възможност“ W. От 2004год. анализите с Алвеограф залегнаха в БДС (БДС ISO 5530-4). Друг, особено важен апарат е Infrnéo - инфрачервен, експресен анализатор на цяло зърно и брашно. Определят се параметрите: протеини, влага, индекс W, Zeleny, глутен, масленост, пепелно съдържание на цяло зърно и брашно. Мixolab System, с трите си програми (Standart, Simulator, Profiler) е апарат, предназначен да измерва реологичното поведение на тесто, подложено на двойно въздействие – месене и температура. Той позволява да се работи с постоянна маса, като се избягва влиянието на различното ниво на запълване на месачката. Управляван от компютър, апаратът дава много възможности за вариране със задаването на параметрите (скорост на месене, профил на температурата, градиенти на температурата...). На международното изложение Europain 2008, Mixolab Profiler получи наградата за иновация. Измерването на нивото на увредената скорбяла в брашното, извършва се с апарата SDmatic, позволява да се оцени неговото качество и предварително да се знаят проблемите, които биха възникнали при производството на различни крайни продукти. Реоферментометърът е универсален апарат за определяне ферментационните качества на тестото. Освен за лабораторни анализи той може да се използват и за непрекъснат контрол на производството. Във всеки момент кривата на извършвания анализ може да се сравни с референтната такава, заложена в апарата. Незабавно могат да се оценяткачествата на произвежданото в момента брашно, да се локализират евентуални дефекти и да се реагира съответно.