Интерлийз ЕАД  itemprop=

Интерлийз ЕАД

Интерлийз ЕАД е българска лизингова компания член на Групата на Национална Банка на Гърция.Интерлийз е най-голямата Българска лизингова компания. Нейната цел е да стимулира конкурентоспособността на предприятията, не само на националния пазар, но и в чужбина, като финансира закупуването
София, бул. Цариградско шосе № 135А

За Интерлийз Интерлийз ЕАД е българска лизингова компания член на Групата на Национална Банка на Гърция.            Национална банка на Гърция Интерлийз е най-голямата българска лизингова компания. Нейната цел е да стимулира конкурентоспособността на предприятията, не само на националния пазар, но и в чужбина, като финансира закупуването на висококачествено производствено оборудване, транспортни средства, леки автомобили и офис оборудване. Интерлийз осигурява на своите клиенти професионално обслужване, обезпечено с ефективни интернет и мобилни технологии, както и клонова мрежа, позволяваща регистрация на превозните средства във всички големи градове в страната. Към 31.12.2009 г., активите на дружеството достигат 1 233 млн. лв.. ЛИЗИНГ: условия на Интерлийз Стандартните условия на Интерлийз за финансиране са: Интерлийз финансира закупуването на висококачествено оборудване, транспортни средства, леки автомобили и офис оборудване за фирми в следните отрасли: транспорт, текстилна и обувна промишленост, хранително-вкусова и винарска промишленост, печатни услуги, хартиени изделия и опаковки, търговия, дървопреработване и производство на мебели, производство на строителни материали и строителство, металообработка, сервизни услуги, телекомуникации и други. Лизингови продукти ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ научи повече» ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА нови » | употребявани» ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ ново » | употребяванo» ОФИС ОБОРУДВАНЕ научи повече» Производствено оборудване Ново производствено оборудване Ново производствено оборудване Интерлийз финансира закупуването чрез финансов лизинг на ново производствено оборудване в различни отрасли на икономиката като хранително-вкусова промишленост, печатни услуги, хартиени изделия и опаковки, търговия, дървопреработване и производство на мебели, производство на строителни материали и строителство, металообработка, сервизни услуги, шивашка и текстилна промишленост, телекомуникации и др. Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на ново производствено оборудване: Стойност за лизинг: над 15,000 евро; Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг; Срок на финансиране: от 1 до 5 години; Валута на финансиране: EUR; Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN; Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква. Стандартният срок за отговор от Интерлийз е до 10 дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката. Употребявано производствено оборудване Употребявано производствено оборудване Интерлийз финансира закупуването чрез финансов лизинг на производствено оборудване в различни отрасли на икономиката като хранително-вкусова промишленост, печатни услуги, хартиени изделия и опаковки, търговия, дървопреработване и производство на мебели, производство на строителни материали и строителство, металообработка, сервизни услуги, шивашка и текстилна промишленост, телекомуникации, и други. За допълнителна информация, натиснете тук. Tранспортни средства Нови транспортни средства Интерлийз финансира закупуването на нови транспортни средства чрез финансов лизинг на дружества, занимаващи се с превозваческа дейност на територията на България и Европа, желаещи да обновят и модернизират наличния си автомобилен парк. Програмата за лизинг на транспортни средства е насочена и към спедиторски компании и други търговски дружества, имащи интерес от лизинг на товарни автомобили с цел подпомагане на основната си търговска или производствена дейност. Интерлийз финансира закупуването на следните видове транспортни средства: Влекачи; Шасита; Ремаркета; Полуремаркета; Цистерни; Автобуси; Микробуси; Други Употребявани транспортни средства Интерлийз финансира закупуването на употребявани транспортни средства в добро техническо състояние чрез финансов лизинг на дружества, занимаващи се с превозваческа дейност на територията на България и Европа, желаещи да обновят и модернизират наличния си автомобилен парк. Програмата за лизинг на транспортни средства е насочена и към спедиторски компании и други търговски дружества, имащи интерес от лизинг на товарни автомобили с цел подпомагане на основната си търговска или производствена дейност. Интерлийз финансира закупуването на употребявани транспортни средства (влекачи, шасита, ремаркета, полуремаркета, автобуси и др.), отговарящи на следните основни изисквания: За повече информация, моля натиснете тук. Леки автомобили Лизинг на леки автомобили От месец юли 2002 г. чрез специално създадено дъщерно дружество Интерлийз предлага финансов и оперативен лизинг на леки автомобили за фирми. От април 2005 г. стартира и Програма за финансов лизинг на леки автомобили (нови и употребявани) на физически лица. С цел по-гъвкаво обслужване на клиентите Интерлийз Ауто има открити регионални клонове в Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Стара Загора и Русе, покриващи териториите на Южна и Централна България, Североизточна България, Югоизточна България и Югозападна България. Територията на Южна и Централна България включва областите Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Хасково. Територията на Североизточна България включва областите Варна, Добрич, Шумен, Разград и Русе. Територията на Югоизточна България включва областите Бургас, Сливен и Ямбол. Територията на Югозападна България включва областите Благоевград, Гоце Делчев, Сандански и Петрич. Финансов лизинг на нови леки автомобили Финансов лизинг на употребявани (до 1 година) леки автомобили Оперативен лизинг на леки автомобили Офис оборудване Лизинг на офис оборудване Интерлийз финансира закупуването на следните видове ново офис оборудване: Принтери; Скенери; Копирни машини; Ламинатори; Подвързващи машини; Други Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на офис оборудване: Стойност за лизинг: над 10,000 евро; Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг; Срок на финансиране: до 2 години; Валута на финансиране: EUR; Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN; Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква. Стандартният срок за отговор от Интерлийз е до 10 работни дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката. Документи за кандидатстване Документи за кандидатстване за фирми Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията; Удостоверение за регистрация по ЗДДС; Учредителен документ на дружеството (учредителен договор, дружествен договор или устав); Заверени счетоводни отчети на дружеството (баланс, отчет за приходите и разходите) за последните три години и последното изтекло тримесечие на текущата година; копие на данъчната декларация (заверено "Вярно с оригинала", подпис и печат) Налични оферти за оборудването / лекия автомобил / транспортното средство, предмет на потенциална лизингова сделка; Попълнен формуляр за кандидатстване. Може да се получи директно от Интерлийз (моля свържете се с нас) или от доставчиците, с които работим. За повече информация, моля натиснете тук.