ET Димитър Михайлов - Вижте още

ET Димитър Михайлов

От 1992 г., когато е създадена, фирмата извършва проектиране и изпълнение на разпределителни газопроводи, промишлени и битови газови инсталации, доставка и монтаж на газови котли.През 2007 г. получава безсрочно удостоверение по чл. 36 от ЗТИП и е вписана в регистъра на ДАМТН на лицата,
Белослав, ул. Св. Св. Кирил и Методий 66

ET Димитър Михайлов

Заглавие на модула
От 1992 г., когато е създадена, фирмата извършва проектиране и изпълнение на разпределителни газопроводи, промишлени и битови газови инсталации, доставка и монтаж на газови котли.

През 2007 г. получава безсрочно удостоверение по чл. 36 от ЗТИП и е вписана в регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности поддържане и ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност с регистрационен №В076, като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни и водогрейни котли, газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове.

От 08.10.2008 г. ЕТ ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ е вписана в Централния професионален регистър на строителя и получава удостоверения за изпълнение на строежи със следния обхват:

  • Първа група
  • – строежи от четвърта и пета категория
  • Трета група
  • – трета категория.

Услуги:
Газификация - Проектиране, изграждане, ремонт, поддържане и преустройство на сградни, вътрешни и промишлени инсталации, разпределителни газопроводи за природен газ и втечнени въглеводородни газове.

ET Димитър МихайловET Димитър МихайловET Димитър Михайлов
Заваряване - Заваряване на алуминиеви изделия

Котли - Предлагаме газови водогрейни котли, включително и сервизно обслужване с марки TERMOMAX и TESY

Метални изделия - Изработване на метални изделия

Отопление - Проектиране и изграждане на отоплителни инсталации

Съдове под налягане - Ремонт, поддържане и преустройство на съдове и съоръжения под налягане.

Проверка ремонт и настройване на предпазно-изпускателни клапани.