Фикиния ООД  itemprop=

Фикиния ООД

Ние изготвяме еднократни и периодични анализи и консултации, базиращи се на Вашите финансови отчети, подготвяме инвестиционни проекти и бизнес планове, оценяваме и предлагаме рационални решения за контрол на вашия търговски и кредитен риск, консултации по
Фикиния ООД предоставя консултантски услуги в сферата на финансите и търговията. За успеха на всяка фирма, без значение от сферата на нейната дейност, в бързо развиващата се икономическа среда е необходим непрекъснат и качествен анализ на нейното финансово състояние, на възможностите, които предлага средата, оценка и анализ на търговската позиция на фирмата и оптимизация на всички финансови и търговски процеси, протичащи в нея. Ние изготвяме еднократни и периодични анализи и консултации, базиращи се на Вашите финансови отчети, подготвяме инвестиционни проекти и бизнес планове, оценяваме и предлагаме рационални решения за контрол на вашия търговски и кредитен риск, консултации по кредити посредничество при кандидатстване за кредит, консултации в областта на търговските взаимоотношения с Вашите клиенти и доставчици. Предлагаме своевременни консултации в областта на данъчното облагане. Консултантска къща Фикиния изготвя и пазарни оценки на недвижими имоти и земеделски земи. Съдружниците във Фикиния ООД са отворени към нови идеи и са готови да покрият всички Ваши нужди от услуги и информация, необходими за развитието на Вашия бизнес.