Енерго контрол ЕООД  itemprop=

Енерго контрол ЕООД

Фирма “Енерго Контрол” ЕООД е основана през 2002г. в гр. Монтана. След своето създаване компанията се наложи като коректен, ангажиран и отговорен към клиентите си партньор, с високо квалифицирани кадри, които осигуряват цялостни решения и доставка на елек
“Енерго Контрол” ЕООД Енерго Контрол ЕООД е основана през 2002 г. в гр. Монтана. Фирмата предлага цялостни решения и доставка на електротехнически продукти, специализиран сервиз и компетентна консултация. Към фирмата е създадена електролаборатория ( Орган за контрол от Вида С ), която е акредитирана от ИА на БСА със сертификат №307 ОКС. Органът за контрол издава сертификати, удостоверяващи състоянието на изпитваните съоръжения и тяхната годност за експлоатация. Тези сертификати са част от документацията необходима за въвеждане в експлоатация на електрически съоръжения, уредби и стопански обекти. “Енерго Контрол” ЕООД “Енерго Контрол” ЕООД предлага инженерингови услуги и извършва комплексно обслужване – проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на комплексно електрообзавеждане и автоматизация на обекти, линии и съоръжения. Фирмата осъществява търговия на електроматериали, кабели и кабелни аксесоари, осветителни тела, електроапаратура за ниско и среднонапрежение, защитни средства, крепежни елементи, инструменти, измервателни уреди, електрически табла и т.н. Продукти Апаратура за Ср.Н. 20 kV Апаратура за Н.Н. до 380 V Електрически табла Кабели и аксесоари Ключове и контакти Звънци и алармени системи Захранващи устройства Осветление Измервателни уреди Защитни средства Инструменти Толукс Крепежни елементи Електролаборатория Енерго Контрол ЕООД разполага с електролаборатория за откриване на повреди по кабели и съоръжения за ниско и средно напрежение, като към нея има екип от специалисти за аварийни ситуации за локализиране на авариите и тяхното отсраняване. Фирмата е сключила договори с много фирми за абонаментно подържане на трафопостове и съоръжения. Органа за контрол от Вид С “Енерго контрол” е акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 да извършва контрол на: Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V Електрически уредби и съоръжения до 1000V Електрозащитни средства Силови кабелни линии за напрежение до 20 kV Силови трансформатори за напрежение до 20 kV Инженеринг Проектираме и изработваме следните видове табла: Електромерни табла; Разпрделителни табла; Табло за автоматизация; Табло ККУ (Комплексни кондензаторни уредби). Изграждане, ремонт и профилактика на въздушни и кабелни електропроводи, разпределителни уредби и трафопостове до 35 kV. Силови трансформатори и маломаслени прекъсвачи за 20 kV. Електрически инсталации Изграждане, ремонт, възстановяване и подръжка на електроинсталации, монтаж на електрически уредби, лампи, ключове и контакти, монтаж на ел. табла в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти. Изграждане на защитна и мълниезащитна заземителна инсталация на жилищни сгради, търговски и промишлени обекти. Изграждане, ремонт и подържане на домофонни системи в жилищни сгради. Структурно окабеляване за охранителни системи, пожароизвестителни системи, телефонни инсталации, кабелна телевизия и интернет.