ЕТ

ЕТ ДоВА

1. Ъглозаваръчна машина 2. Машина за фрезоване на Т-профили (челна фреза) 3. Машини за почистване на ъгловите заварки (фреза и хобел)
Проектиране, изработване, създаване на програми и монтаж на микропрцесорни контролери за управление на процеси, устройства, машини, апарати, апаратури, агрегати, поточни линии и др. с електрическо, пневматично, или хидравлично задвижване, включително измерване и регулиране на температури.

ЕТ ДоВА - отрасли:


Измервателна Техника,