Сам-ДПД  itemprop=

Сам-ДПД

Кариера Исланица - с. Априлово се намира на 25 км. от гр. София и на 8 км. от гр. Елин Пелин. От 2000 г. там се занимаваме с добив на инертни (кариерни) материали от всякаква калибровка – скална маса, пясък, филц, „овчи глави”.Освен, че предлагат и всякакъв вид инертни (кариерни)
Априлово (Софийска област),

Фирма САМ - ДПД съществува от 1990 г. Фирмата разполага със своя кариера, която се намира в с. Априлово, както и с баластриера, намираща се в с. Долна Малина. Кариера Исланица в село Априлово се намира на 25 км. от гр. София и на 8 км. от гр. Елин Пелин. От 2000 г. там се занимаваме с добив на инертни (кариерни) материали от всякаква калибровка – скална маса, пясък, филц, „овчи глави”. Баластриера с. Долна Малина се намира на 30 км. от гр. София и на 7 км. от гр. Елин Пелин. Предлага речни инертни материали (баластра и пресята баластра: филц и пясък). Освен, че предлагат и всякакъв вид инертни (кариерни) материали, Кариера „Исланица” и баластриера с. Долна Малина могат да Ви предложат също така и превоз, както и машини за изкопна дейност на машиносмяна. Фирма САМ – ДПД разполага с челюстна трошачка, 2 багера, 4 фадроми и булдозер, които отдава под наем на своите клиенти. Когато работите сКариера „Исланица” и баластриера с. Долна Малина, ние също така можем да Ви предложим и превоз на закупените от Вас инертни (кариерни) материали, както и сондиране за вода. Материали Инертни (кариерни) материали (скална маса) от Кариера „Исланица”- с. Априлово Инертни (кариерни) материали - Скална маса - нестандартна Инертни (кариерни) материали - От 0 до 20 (пясък) Инертни (кариерни) материали - От 20 до 40 (филц) Инертни (кариерни) материали - От 40 до 100 („овчи глави”) Инертни (кариерни) материали - От 0 до 75 Инертни (кариерни) материали - Над 100 Инертни (речни) материали от баластриера с. Долна Малина Инертни (речни) материали - Баластра Инертни (речни) материали - Пясък Инертни (речни) материали - Филц Инертни (речни) материали - Пресята баластра