БУЛТЕСТ И КО  itemprop=

БУЛТЕСТ И КО

Основната дейност на Бултест и Ко ООД се състои в извършване на неразрушаващи изпитвания на заварени съединения, метални материали и изделия за нуждите на нефтената и газова промишленост, енергетиката и строителството; Заваръчен надзор и инспекция на заварени съединения. Основната си
София, кв. Хаджи Димитър, ул. Кап. Георги Мамарчев 1

      БУЛТЕСТ И КО       Основната дейност на Бултест и Ко ООД се състои в извършване на неразрушаващи изпитвания на заварени съединения, метални материали и изделия за нуждите на нефтената и газова промишленост, енергетиката и строителството; Заваръчен надзор и инспекция на заварени съединения. Основната си дейност фирмата осъществява чрез своя Орган за контрол от вида „С” /ОКС/, акредитиран от Българска служба по акредитация /БСА/, съгласно изискванията на ЕN ISO 17020:2005 за основните методи за неразрушаващ контрол: Радиографичен контрол; Ултразвуков контрол; Магнитно-прахов контрол; Контрол с проникващи течности; Визуален контрол; Контрол на непрекъснатост на изолация. Дейността на фирмата е технически обезпечена с най-модерната апаратура в тази област. Персоналът е висококвалифициран и с дългогодишен опит. Фирмата изпълнява обекти в цялата страна. Услуги: 1. Радиографичен контрол Посредством радиографичен метод за контрол се контролират заварени съединения, отливки и изковки за откриване на вътрешни дефекти чрез използване на гама и рентгенови източници на йонизиращи лъчения. 2. Ултразвуков контрол Посредством ултразвуковия метод за контрол се откриват обемни и плоски дефекти, като пукнатини, несплавявания, шлакови включвания, газови пори, корозия, разслоявания и неметални включвания и неметални листа. 3. Магнитно-праховконтрол С помощта на магнитно-прахов метод за контрол се изпитват феромагнитни материали за откриване на повърхностни и подповърхностни дефекти. 4. Контрол с проникващи течности Посредством контрол с проникващи течности /цветна дефектоскопия/ се изпитват метални и неметални материали за откриване на повърхностни дефекти с цветно-контрастни материали. 5. Контрол на непрекъснатост на изолация С този метод се откриват дефекти в изолационното покритие на метални изделия /тръбопроводи/, чрез подаване на високо напрежение. Гарантираме на нашите клиенти: Професионализъм, независимост и експедитивност при извършване на предлаганите от нас услуги при приемливо съотношение цена/услуги. Работа 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата за спазване на поетите ангажименти и срокове. Компетентна работа при спазване на законовите и нормативни документи, опазване на професионалната тайна, собствеността на клиента и безопасна работа при извършване на предлаганите от нас услуги. Безпристрастни и надеждни резултати от изпитванията, постигнато чрез висококвалифициран персонал и най-модерна съвременна апаратура. Фирмата разполага с оборудване и лаборатории в градовете: Плевен, Варна, Стара Загора и София.
3.7 3