Град: София
Адрес: ул. Г. Раковски № 127, ет. 3, офис 325

Телефон: 02/ 981 68 49; 988 87 74; 937 68 37
e-mail:
0 / 0

Фирмен профил

Карта

Изпрати имейл

Видео

Офиси

Напиши мнение

Списание "Български счетоводител” - Официален орган на Съюза на счетоводителите в България. Предлага актуална информация във връзка със: счетоводното законодателство; националните и международните счетоводни стандарти; банковото дело; трудовото право; митническия контрол; социалното осигуряване; както и икономически анализи и отговори на читателски въпроси. Публикуване на ГФО. Предлага съвместно с ИСК към УНСС семинари по НСС, МСС, социално и здравно осигуряване, данъчно и трудово законодателство, годишно приключване. Периодичност на издаване: 2 пъти месечно Разпространение: по абонамент или чрез закупуване от редакцията
Списание Български счетоводител - отрасли:

Полиграфия, Опаковки

,

Издателска Дейност

,
Населено място:

София