Какво представлява ТРЗ и личен състав? | BUSINESS.bg

Какво представлява ТРЗ и личен състав?

Дата:

Какво представлява ТРЗ и личен състав?

Голяма част от извършването на професионални счетоводни функции представлява проследяването на трудовите отношения на работещите, споделят от екипа на Полежанов. Особено в малки, средни и големи предприятия, където работят служители на различни длъжности, всеки от които разполагащ със собствено досие.

Тези действия са дело на отдел ТРЗ и личен състав. Научете повече за това какво извършват специалистите, заети в областта, както и защо да се доверите на фирма за извършването на тези задачи.

Какво трябва да знаете за ТРЗ и личен състав?

Абревиатурата на ТРЗ е труд и работна заплата. Заетите в областта на личния състав трябва да разполагат с отлична теоретична подготовка, да познават законовите норми и разпоредби и да умеят да работят със специализирани счетоводни софтуери.

Всеки, извършващ работна дейност в дадено предприятие и получаващ възнаграждение, трябва да разполага с трудов или граждански договор, допълнителни споразумения, да плаща осигуровки и данъци. Експертите в тези отдели следят за коректното съставяне на документи, подаване на уведомления към държавни институции и много други, касаещи правата и задълженията на работниците в дадено предприятие.

Какви действия се извършват от ТРЗ и личен състав?

Услугите, които извършват счетоводните фирми, свързани с труд и работна заплата, включват:

 1. Заплати
  Изготвят се ведомости за заплати, фишове и справки за трудови възнаграждения.
 2. Данъци и осигуровки
  Експертите от попълват платежни нареждания за осигурителни вноски, както и данъци, като ДОД. Изготвят още декларации и длъжностни характеристики.
 3. Болнични листове
  Обработват болничните листове на работниците и ги подават към НОИ в посочените срокове.
 4. Отпуски
  Изготвят справки за годишен платен отпуск, издават заповеди за отпускане на отпуск, както и други служебни бележки.
 5. Досиета и договори
  Водят досиета на работниците, като съхраняват всяка информация за съставените договори, промените по тях, отпуските, болничните листове, допълнителни споразумения. Специалистите изготвят още заповеди за прекратяване на трудови правоотношения, както и се занимават с подаването на различни уведомления към НАП за назначаване и съкращаване.

Това са основните задачи, които специалистите в областта на труд и работна заплата изпълняват коректно в съответствие с действащите закони и разпоредби.

Често срещана практика в днешно време включва използването на професионални услуги от счетоводни къщи, които да се заемат с изпълнение на всички тези отговорни задачи, изискващи много усилия, квалификация, опит и познания.

Партньори