Град: Казичене
Адрес: ул. Серафим Стоев 8

Телефон: 02/ 975 05 05; факс:02/ 975 10 10
e-mail:
2.3 / 3

Фирмен профил

Карта

Изпрати имейл

Видео

Офиси

Напиши мнение

"МЕГА ЕЛ" ЕООД "МЕГА ЕЛ" ЕООД е с предмет на дейност проектиране и електроизграждане. Днес фирмата е водеща в извършването на проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, поддръжка и ремонт на енергийни обекти:   Въздушни електропроводни линии до 400кV; Кабелни линии до 110кV; Оборудване на разпределителни уредби високо, средно и ниско напрежение; Трансформаторни постове; Резервни електрозахранвания с дизелови генератори; Тунелни и улични осветления; Силови и осветителни инсталации; Заземителни и мълниезащитнии инсталации. "МЕГА ЕЛ" ЕООД От 2003 г. фирмата е сертифицирана по системата за управление на качеството ISO 9001:2000 при “SGS - Bulgaria”, а през 2009 г. е пре-сертифицирана, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 от Global Certification Services, както и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. Колективът на "МЕГА ЕЛ" ЕООД се състои от над 130 души - предимно млади специалисти с висок ценз и квалификация. Това са инженерни специалисти, административни и търговски звена, електромонтажни и строителни кадри. "МЕГА ЕЛ" ЕООД Важно преимущество на "МЕГА ЕЛ" ЕООД е наличието на над 100 единици собствена строителна механизация – машини за теглене и опъване на проводници, кранове, багери, автовишки, камиони, трамбовки, голямо число новозакупена лека механизация и помощно оборудване. Фирмата е вписана в професионалния регистър на строителите към Камара на Строителите в България за трета група: строежи от енергийната инфраструктура от І-ва до ІІІ-та категория.
Населено място:

Казичене