ХИМСНАБ 7004 АД  itemprop=

ХИМСНАБ 7004 АД

ТЕЧНИ ХИМИЧЕСКИ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ: Фреони, Ацетилен, Ацетон, Перхлоретилен, Метанол, Сярна киселина-техническа и акумулаторна, Солна киселина, Фосфорна киселина
"ХИМСНАБ 7004" АД работи като специализирано предприятие за внос и износ на химически продукти. Поддържа и усъвършенства асортиментна структура от тези продукти, на база търсенето и предлагането в следните стокови групи: - ТЕЧНИ ХИМИЧЕСКИ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ: Фреони, Ацетилен, Ацетон, Перхлоретилен, Метанол, Сярна киселина-техническа и акумулаторна, Солна киселина, Фосфорна киселина, Оцетна киселина и други. - ТВЪРДИ ХИМИЧЕСКИ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ: Лимонена киселина, Бензоена киселина, Оксалова киселина, Борна киселина, Натриева основа /техническа и химически чиста/, Калиева основа, Сулфати, Нитрати, Фосфати, Хранителни добавки, Консерванти, Полистироли, Полиетилени, Полипропилени и други. - КАУЧУКОВИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ: Гумени транспортни ленти, ПВЦ ленти за изолация, Лепила за каучуковата промишленост и строителството, Гуми-тежки,леки и тракторни, Полиетиленови платнища, Сезал и други. - ЛАКО-БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛИ: Емайллакове, Блажни бои: алкидни, фасадни, латексови, Грундове и други. Фирмата разполага с модерна складова база, свързана е чрез собствен железопътен коловоз и собствен транспортен възел, окомплектован с тежкотоварни и лекотоварни автомобили с основните пътни артерии- вътрешни и международни.       Още за нас: "Химснаб 7004" АД гр. Русе съществува още от 1966г. като национална база за химикали в структурата на ДП "Химимпорт" София. От 1978 г. e под управлението на ДСО "Химснаб" София, а от 1991 г. e регистрирано като еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие. След 1997 г. е приватизирано и е изцяло частна собственост. Предметът на дейност включва внос, износ, реекспорт, бартерни, комисионни, посреднически и други специфични вътрешни и външни търговски сделки, търговия с химични суровини, материали и други стоки. Основната складова база на "Химснаб 7004" АД е с обща площ 25 000 кв.м., от които около 10 500 кв.м. застроена и се намира в Източна складова зона на гр. Русе. Разполага с добре развита инфраструктура - собствен ЖП коловоз, асфалтов път и собствен водоизточник. Фирмата има резервоарен парк за течни химикали с обща вместимост 2000 м.куб. Седалището на Дружеството е в гр. Русе и има собствени филиали в гр. Плевен и гр. Бяла, а в с. Бръчковци намиращо се в китния Еленски балкан е почивната станция на фирмата. Близостта на международен воден път по река Дунав и Черно море, железопътна гара и безмитна зона са допълнително предимство. На клиентите се спестяват ценно време и допълнителни разходи при внос и износ на стоки, чрез извършване на митнически контрол на територията на дружеството. За бързо обработване на документите по доставката и експедицията на стоките се използват съвременни софтуерни продукти на базата на последни модели хардуерно обзавеждане. В "Химснаб 7004" АД е внедрена интегрирана система за управление, включваща: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. "Химснаб 7004" АД се ръководи от Съвет на Директорите в състав от трима души, избиран от Общото Събрание на АД и Изпълнителен Директор.       Продукти за :       ПРОМИШЛЕНОСТ:   Лако-бояджийска Детергенти и дезинфектанти Пластмасови изделия Биогорива Машиностроене Козметика Енергетика Месопреработка Млекопреработка Алкохолни напитки Маслодобивна Безалкохолни напитки Хлебопроизводство Сладкарска Консервна Обувна Текстилна СЕЛСКО СТОПАНСТВО Торове Добавки за фуражи       www.chimsnab.com