Посолство на КУВЕЙТ - Вижте още

Посолство на КУВЕЙТ

Кувейт е малка държава в Югозападна Азия, разположена на брега на Персийския залив. Граничи със Саудитска Арабия на юг и с Ирак на север. Името произлиза от арабски и означава "крепост построена близко до вода." Кувейт има население от 3,1 млн. души и е с площ от 17 818 km. Кувейт е
София, кв. Витоша, бул. Симеоновско шосе, резиденция 15

Кувейт е малка държава в Югозападна Азия, разположена на брега на Персийския залив. Граничи със Саудитска Арабия на юг и с Ирак на север. Името произлиза от арабски и означава "крепост построена близко до вода." Кувейт има население от 3,1 млн. души и е с площ от 17 818 km. Кувейт е конституционна монархия с парламентарна система на управление което се намира напълно в столицата, Кувейт.
кувейт знаме
Кувейт притежава петият по големина в света петролен запас и е една от най-богатите страни в света на глава от населението. Нефтени находища в Кувейт били открити и експортирани в 1930 г. и станала независима от Англия през 1961 г. Нефт и нефтени продукти заемат около 95% от експортните приходи и 80% от държавните приходи. През 1990 г., Кувейт била завладяна и прибавена като територия на Ирак. Ирак окупирала Кувейт за седем месеца, и окупацията свършла когато армията на Съединените Щати се намесила. Близо 750 Кувейтски петролни кладенци са били запалени от отстъпващата иракска армия, и това допринесло до голяма екологична и икономическа катастрофа. Кувейтската инфраструктура била силно повредена по време на войната, и е трябвало да бъде възстановена.
кувейт
Страната е разположена в североизточната част на Арабския полуостров, на брега на Персийския залив. На Кувейт принадлежат и 9 острова в залива - Бубиян (836 кв. км), Файлака и др. От 1965 г. Кувейт, съвместно със Саудитска Арабия, осъществява административното управление на Разделената (бивша Неутрална) зона от 2,4 хил. кв. км. Площта на страната (със зоната) е 17,8 хил. кв. км. Граничи (в км) с Ирак - 254, Саудитска Арабия - 260, и има брегова линия 380 км. Релефът е равнинна пустиня - на север камениста, на юг пясъчна, с най-висока точка на 281 м.
Населението на Кувейт е 1,055,602 жители. Гъстота е 131 жители на кв. км. Естествен прираст - 33. Средна продължителност на живота: мъже - 75 г., жени - 79 г.
Питейната вода в Кувейт се добива основно чрез обезсоляване на морска вода.

Държавно устройство - конституционна монархия, начело с емир. Законодателна власт - осъществява се от емира и Националното събрание (50 депутата, избирани за 4 години). Изпълнителна власт - емир и Съвет на министрите (25 члена, назначавани от емира).

Посолство на КУВЕЙТ - отрасли:


Администрация, Общини, Посолства,