Областни градове

Държавната комисия за енергийно регулиране е създадена с Постановление 181 на Министерския съвет на Република България от 10/09/1999 г. на основание чл. 11 ал. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ). Със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, (ДКСБТ), е централен изпълнителен орган на държавната власт, създаден към Министерски съвет, за регулиране и контрол върху учредяването и дейността на организираните стокови пазари в страната - стоковите борси и стоковите тържища.

ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Да осигури сигурност на пазара, чрез ефективна защита на потребителите срещу сериозни рискове и заплахи; Осигуряване на по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез преустановяване на различни форми на нелоялни

В изпълнение на законовата делегация по чл. 6, ал. 1 от ЗЗКИ, Министерският съвет с решения № 690 от 25 октомври 2007 г. и № 723 от 6 октомври 2010 г. определи персоналния състав на Държавната комисия по сигурността на информацията.

Държавни КомисииПрочети повече
Затвори

Партньори