Областни градове

Държавната комисия за енергийно регулиране е създадена с Постановление 181 на Министерския съвет на Република България от 10/09/1999 г. на основание чл. 11 ал. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ). Със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, (ДКСБТ), е централен изпълнителен орган на държавната власт, създаден към Министерски съвет, за регулиране и контрол върху учредяването и дейността на организираните стокови пазари в страната - стоковите борси и стоковите тържища.

В изпълнение на законовата делегация по чл. 6, ал. 1 от ЗЗКИ, Министерският съвет с решения № 690 от 25 октомври 2007 г. и № 723 от 6 октомври 2010 г. определи персоналния състав на Държавната комисия по сигурността на информацията.

ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Да осигури сигурност на пазара, чрез ефективна защита на потребителите срещу сериозни рискове и заплахи; Осигуряване на по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез преустановяване на различни форми на нелоялни

Държавни КомисииПрочети повече
Затвори

Партньори