Областни градове

Панагюрище
Сметосъбиране - сметоизвозване. ОП ”Чистота” е създадено с Решение № 190/30.06.2005 г. (Протокол № 21) на Общински съвет гр. Панагюрище и започва дейността си от 01.07.2005 г. Дейността си общинското предприятие осъществява според “Правилник”, утвърден от Общинския съвет. Границите на

Общински службиПрочети повече
Затвори

Партньори