МОНТЕЛ АД  itemprop=

МОНТЕЛ АД

МОНТЕЛ АД е частно предприятие с 40-годишни традиции в производството на метални елементи, съоръжения и конструкции.
МОНТЕЛ АД е частно предприятие с 40-годишни традиции в производството на метални елементи, съоръжения и конструкции. То разполага със солидна производствена база - пет производствени халета (72х18м), механичен цех с размери 12х36м, открита монтажна площадка (24х150м), както и открити и закрити складови площи, разположени на около 8000кв.м. Това, заедно с висококвалифицирания персонал, осигурява постоянно високо качество на произвежданата продукция. Наши клиенти през последните години са големи български и чуждестранни фирми, като: АЕЦ - Козлодуй, ЖП Завод - София, Енергомонтаж инженеринг АД, Кремиковци Трейд АД, СМП Метални конструкции, Металснаб Холдинг АД, Пътинженеринг ООД - Русе, Юмикор - Пирдоп, Холсим България АД, Златна Панега Цимент АД, Нафтекс Инженеринг АД, Gruppo Minerali S.p.A. – Italy, Тексар България АД, и др. МОНТЕЛ АД осигурява пълно обслужване на клиентите - технически консултации, проектиране, инженеринг, изработка и монтаж. За постигнати добри резултати в областта на управление на качеството, МОНТЕЛ АД получи награда в златната категория на Международната конвенция по качеството, която се проведе на 30.10.2000 г. в Женева. П Р О Д У К Т И Мостови и строителни конструкции МОНТЕЛ АД изработва метални и фермени мостови конструкции по документация на клиента. Силози и бункери Силози и бункери - материал, размери, предназначение: - Стандартно и нестандартно изпълнение от листова ламарина по БДС и ДИН - Изпълнение без ограничения в размерите и вида на материала. Компенсатори - Салникови - диаметър от 76 до 820 мм.; - Линзови - едно-, дву-, три-, четирилинзови, квадратни, правоъгълни, многоъгълни, дискови и кръгли, с диаметър от 100 до 2000 мм. Комини - Прави - Конични В зависимост от дебелината на стената на комина с диаметър от 200 до 4000 мм. Въздуховоди - Кръгли - Правоъгълни - с променливо сечение - с тройници и колена - с фланцови съединения Колена - сегментни - с диаметър от 219 до 300 мм. - от газови тръби - безшевни спирални с диаметър от 2 до 20 мм. Специфична област във фирмената дейност е малкото корабостроене и лодкостроене – яхти, катери, работни плавателни съдове до 24 м., лодки (гребни, ветроходни, моторни), нестандартни плаващи съоръжения (понтони, навигационни знаци, платформи и др.). В това направление се предлага комплексно инженерингово обслужване, в т.ч. технически консултации, разработване на проектно решение, лицензиране на строителството под инспекцията на Лойд и други сертифициращи органи, пълно окомплектоване на съоръженията и пробни изпитания. Фирмата изработва облоскули метални корпуси по уникална собствена технология, което й отрежда водеща позиция в бранша. До сега са произведени плавателни съдове за клиенти от Германия, Холандия, Сингапур, както и много по-малки съдове за българския пазар. Яхти и катери Видове: - ветроходни и моторни - еднокорпусни и многокорпусни - за отдих и развлечение - рибарски и работни Материали: - стомана - алуминий Размери: - от 9 до 22 метра МОНТЕЛ АД произвежда нестандартни плаващи съоръжения: понтони, навигационни знаци. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯТА Уставен капитал: 470 000 Евро Заети: 94 души Съдебна регистрация: ф.д.No 5519/2000г. Булстат: 130275918 Данъчен номер: 1225098529