Енергоремонт - Кресна АД  itemprop=

Енергоремонт - Кресна АД

Енергоремонт Кресна АД гр. Кресна е с 37 годишна традиция в леярството като произвежда отливки и резервни части за Енергетиката, в т.ч. шламови помпи за ТЕЦ, брони за топкови мелници, Покривни дискове и Диск-главини за вентилаторни мелници, различни отливки за българските промишлени и
Кресна, Промишлена зона

“Енергоремонт - Кресна АД” гр. Кресна е с 37 годишна традиция в леярството, специализиран в производството на отливки, резервни части и нестандартно оборудване от въглеродни, ниско и високолегирани стомани, сив и износоустойчив чугун. Възможностите на фирмата позволяват производството на фасонни отливки с единични тегла от 0,5 до 6000кг. Надеждност, доверие и качество са нашите приоритети в ежедневния ни работен процес. За Нас "Енергоремонт-Кресна" АД е основан през 1972 г., като поделение на “Централна енергоремонтна база” – София. През 1978г. става самостоятелно предприятие в системата на ДСО „Енергоремонт” – София. През 1981-1984г. се изгражда заводът за стоманени отливки и резервни части за енергетиката. Първата плавка на стомана се осъществява през 1984г. От 1994г. “Енергоремонт Кресна ” е регистриран като акционерно дружество, а през 2000г. е приватизиран. Днес предприятието разполага с персонал от около 120 човека и развива своята производствена дейност в цехове и лаборатории на обща площ от 32 000 м2 в това число: производствени сгради складови помещения лаборатирии Опит “Енергоремонт – Кресна АД” е сертифициран по ISO 9001:2000 и притежава сертификати от Германски лойд и Лойдс регистър. “Енергоремонт Кресна АД” гр. Кресна е с 37 годишна традиция в леярството като произвежда отливки и резервни части за Енергетиката, в т.ч. шламови помпи за ТЕЦ, брони за топкови мелници, Покривни дискове и Диск-главини за вентилаторни мелници, различни отливки за българските промишлени и минно-обогатителни предприятия, отливки за циментовите заводи и отливки за износ. Годишен капапитет ~ 5000 тона отливки от стомана и чугун. Производствена програма - Характеристика по марки метал, теглови групи, габаритни размери, серийност: Въглеродни стомани от Ст20 до Ст75 с единично тегло от 0,1 до 5000 кг. и габаритни размери 3000х3000х 1500 мм. Легирани стомани - Г13Л, 40ХЛ, 08ГДНФЛ, 12ХМФ, 35ХНМ, 35 ХГС, 28Х12НЛ и др. Износоустойчиви чугуни Сив чугун. “Енергоремонт Кресна АД” е проектирано и предназначено за производство на отливки - единично и дребносерийно проидвоство, с възможност за механична обработка на същите. Производството на отливки от манганова стомана (Г13Л) е една от основните дейности на “Енергоремонт Кресна АД” гр. Кресна. Фирмата разполага с две 4 тонни електродъгови пещи, модерни вани за закаляване във вода и масло. “Енергоремонт Кресна АД” започва производство на отливки от манганова стомана (Г13Л) през 1988 Г., като за кратко време успява да се наложи на пазара в Република България, а след 1992 година и в Република Македония. Готова продукция Прилагането на най-добрите световни практики в областта на металолеенето, утвърдените заводски нормали, както и внедряването на нова материално техническа база във фирмата, позволяват производството на детайли с висока степен на сложност, както на единични бройки, така и на партиди. Произвежданите отливки са с различно индустриално предназначение: За рудодобивната и рудопреработвателната промишленост За машиностроенето За корабостроенето За циментовата промишленост За кариеро и пътно-строителни машини За водоснабдяване и канализация За бита Фирмата ни притежава комплексно разрешително за управление на леярска дейност. Има изградена и функционираща система за управление и опазване на околната среда. Звена Моделен цех Леярското производство е обезпечено с добре оборудван моделен цех за производство и ремонт на необходимата моделна екипировка. В зависимост от обема на производство, сложността и габарита на отливките и техническите изисквания, моделната екипировка се изработва от дърво (чамов или буков материал) и алуминиева сплав. Леярен цех Фирмата инвестира в закупуването и монтажа на нови модерни инсталации за транспортиране на кварцов пясък към смесителите във Формовъчен участък и сърцарно отделение и оборудване за рециклиране на формовъчните и сърцеви смеси, смесители и вибриращи маси с цел увеличаване производителността и качеството на произвежданите изделия и в съответствие с екологичните норми. Топилен участък За топене на метала фирмата разполага с два броя четиритонни електродъгови пещи за стомани и чугуни. Електродъговите пещи са с хидравлично управление и номинална мощност 2000 киловолтампера. Чистачно термичен участък В Чистачно-термичния участък се извършва окончателна обработка на отливките, която включва почистването им от формовъчни и сърцеви смеси. Механичен цех Металообработващото оборудване включва Каруселни стругове 3 броя с работен обхват Ф3000х1500 ММ., радиални-пробивни борбашини, Фрезхобел с работен обхват - 4000х 1800, универсални стругове, Борверзи 2 броя, щос.

Енергоремонт - Кресна АД - отрасли:


Метали, Металообработка, Леене на Метали,