Рабър  itemprop=

Рабър

Фирма Рабър е създадена през 1991г. с основен предмет на дейност леене под налягане, кокилно леене, ръчна формовка и механична обработка на алуминиеви и цинкови сплави.Фирмата се състои от млад и квалифициран екип, които е обучен да работи по изискванията на Европейския саюз.
Фирма Рабър - Асеновград произвежда висококачествени отливки от цветни сплави Фирма Рабър е създадена през 1991г. с основен предмет на дейност леене под налягане, кокилно леене, ръчна формовка и механична обработка на алуминиеви и цинкови сплави. Фирмата се състои от млад и квалифициран екип, които е обучен да работи по изискванията на Европейския саюз. Разполагаме с собствена производствена база от 1000кв. м. - Характеристика на отливките -алуминиеви и цинкови сплави - Топлинни съоражения-тиглови пещи - Технология - леене под налягане и кокилно леене - Модел на екипировка -прес форми и кокили - Машини за леене-под налягане:пресгус MB 250 и Triulzi Характеристики Фирма Рабър - Асеновград произвежда висококачествени отливки от цветни сплави: вид на сплавите - алуминиеви и цинкови; технология - леене под налягане и кокилно леене; машини за леене под налягане - пресгус MB 250 и Полак 160; моделна екипировка - прес-форми и кокили; топилни съоръжения - тиглови пещи; механична обработка на отливките. Контакти: Спазваме всички срокове на изпълнение на поръчките и поддържаме високи бизнес отношения с всеки един клиент. Ако имате повече въпроси, може да се свържете с нас на следния е-маил адрес rabar@abv.bg ФИРМА РАБЪР Асеновград 4230 ул. Генерал Дандевил № 69, тел. / факс: (0331) 67343, мобилен: 0887 467 398 e-mail: rabar@abv.bg website: www.rabarbg.com