Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Пожарна Техника ООД  itemprop=

Пожарна Техника ООД

Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД е специализирана в областта на пожарната и аварийна безопасност - пожарни инсталации, пожарогасители, пожарогасителни инсталации, пожароизвестяване, пожарогасене, пожарни касети, пожарни кранове
София, Офис: ж.к. "Св.Троица" бл.145 Б

ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД е създадена през 2005 г. Тя е последовател на фирма ПРОЕКТ-КОНСУЛТ 77, основана 1995 г.Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД е член на Национална браншова Асоциация Пожарна и аварийна безопасност.Производствена и складова база: ул. "Андрей Германов" 7 Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД е специализирана в областта на пожарната и аварийна безопасност, като работи в следните направления: - Производство на пожарогасители, противопожарни уреди и съоръжения.- Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители.- Абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителни /ПИИ/ и пожарогасителни /ПГИ/ инсталации.- Проектиране, изграждане и обслужване на kонвенционални и aдресируеми Пожароизвестителни системи- Проектиране, изграждане и обслужване на Спринклерни Системи- Проектиране, изграждане и обслужване на Пожарогасителни Системи с въглероден диоксид /СО2/. - Проектиране, изграждане и обслужване на Газови Гасителни Системи - PROINERT®, ECARO-25®, FM-200®, Fireraser®, Novec™ 1230, NAF s 125, Argonite, IG55. - Проектиране, изграждане и обслужване на Системи за предотвратяване на пожара OxyReduct®, защитавайки помещението, чрез редукция на кислорода- Проектиране и изграждане на видеонаблюдение и контрол на достъпа- Предлагане на технико-икономически решения за осигуряване на сигурността и пожарната безопасност на обектите;- Огнезащита на метални и дървени конструкции;- Защита за трудногоримост на текстилни материали.- Противопожарно обследване на обекти на територията на Р.България.- Организация на пожарната безопасност на новоизграждащи се обекти и на обекти в експлоатация. Осигуряване на 24 часови дежурства.- Консултации по пожарна безопасност при проектиране и строителство на обекти. Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД притежава РАЗРЕШЕНИЕ от НСПАБ-МВР N 17/14.03.2006 г. за извършване на противопожарно обследване на обекти и подготовката им за пожарна защита. Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД има развита дистрибуторска мрежа. Фирмата работи с над 50 дистрибутора, покриващи почти всички регионални центрове в България.Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД ползва собствена модерна производствена и складова база с оборудване система Conventional pallet racking, производство на фирма MEGALUX – Испания.Производствената и сервизната част са окомплектовани с техника на водещи фирми в тази област. Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД разполага с професионална техника за ремонт и зареждане на пожарогасители, като: - стендове за отваряне и затваряне на пожарогасители;- стендове за дозиране на пожарогасителния прах при пълнене на пожарогасителите;- стендове за пълнене на патрони с СО 2 (бутилки СО 2);- стендове за зареждане с транспортиращ газ на прахови пожарогасители, намиращи се под постоянно налягане;- стендове за хидравлично изпитване на бутилки;- компресор с бояджийски пистолети;- комплект инструментариум за всички видове пожарогасители;- мобилен сервиз базиран на шаси ПЕЖОБОКСЕР, оборудван с машини и инструментална екипировка за обслужване на всички видове пожарогасители. Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД притежава свидетелство N 011/14.06.2006 г. от Национална браншова aсоциация Пожарна и аварийна безопасност за сервизно обслужване на носимии и возими пожарогасители.В своята работа фирмата прилага изискванията на БДС EN 3:2000, БДС ISO 11602-2:2003 част 2: Технически контрол и поддръжка на пожарогасители, БДС ISO/IEC 17020:2005, като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции.Пожарогасителите, преминали техническо обслужване се маркират със стикери на ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД и холограмен знак на Национална браншова асоциация ПАБ. Обслужването на пожарогасителната техника се извършва с транспорт на фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД.Фирмата е кадрово обезпечена с висококвалифициран и отговорен персонал. Базите се ръководят от инженер със специалност Противопожарна техника и безопасност. Капацитетът за зареждане и ремонт е напълно достатъчен, за да може фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД да изпълни в срок и качествено заявките на своите клиенти. Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД извършва хидравлично изпитване на всички видове бутилки, съгласно БДС ISO/IEC 17020:2005. Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД извършва сервизно техническо обслужване на Пожароизвестителни и Пожарогасителни инсталации.Дружеството разполага с висококвалифициран персонал, екипи за технически монтаж и профилактика, сервизни автомобили, оборудвани с необходимите технически средства и инструментариум за изпълнение на всякакъв тип и вид задача, собствена складова и сервизна база.Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД прилага изискванията на EN 54-14:2003 "Ръководство за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддръжка на Пожароизвестителни системи". Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД използва най-новата модерна технология с марка "SOLO", за обслужване и тестване на всякакъв вид Пожароизвестителни инсталации и системи и се състои от:- метален телескоп за достигане на всякакви височини според вида на помещението;- модул за монтаж и демонтаж на всички видове датчици;- модул за задействане на оптично-димни датчици с еталонен газ;- модул за задействане на термични датчици, чрез нагряване. Фирмата е в процес на непрекъснато обновяване и развитие. В основата на ценностната система на дружеството стои убеждението, че успехът му зависи от човешкия ресурс и коректността към служителите, клиентите, доставчиците и партньорите, тяхното доверие и подкрепа.Производствената ни философия е непрекъснатото подобряване на качеството на продуктите и услугите ни, както и поддържане на най-добра цена за всеки един продукт, които фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД предлага на българския и европейския пазари. Основната ни цел е да предоставим на нашите клиенти висококачествен продукт с най-добра цена, с което успяваме да постигнем взаимно удовлетворение от добрия резултат! Сервиз за проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители Техническо обслужване на пожарогасителиФирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД извършва проверка, ремонт и зареждане на всички видове носими и возими пожарогасители и разполага със собствени сервизни бази с площ 2000 м2, оборудвани с най-модерната технология машини за обслужване на всички видове носими и возими пожарогасители на световноизвестният немски производител "Brandschutz Technik Muller". Наличната техника за проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители е следната: - стендове за отваряне и затваряне на пожарогасители;- стендове за дозиране на пожарогасителния прах при пълнене на пожарогасителите;- стендове за пълнене на патрони с СО 2 (бутилки СО 2);- стендове за зареждане с транспортиращ газ на прахови пожарогасители, намиращи се под постоянно налягане;- стенд за хидравлични изпитания на съоръжения под налягане;- комплект инструментариум за всички видове пожарогасители;- поточна линия за сглобяване и зареждане на всички видове пожарогасители;- мобилен сервиз за проверка, ремонт и зареждане на всички видове пожарогасители. Дружеството разполага с висококвалифициран персонал. Дейностите се ръководят от инженер със специалност Противопожарна техника и безопасност. Капацитетът за зареждане и ремонт е напълно достатъчен, за да може фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД да изпълни в срок и качествено заявките на своите клиенти в цялата страна. Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД притежава РАЗРЕШЕНИЕ от НСПАБ-МВР N 17/14.03.2006 г. за извършване на противопожарно обследване на обекти и подготовката им за пожарна защита.Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД притежава свидетелство N 011/14.06.2006 г. от Национална браншова aсоциация Пожарна и аварийна безопасност за сервизно обслужване на носимии и возими пожарогасители.Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД извършва хидравлично изпитване на всички видове бутилки, съгласно БДС ISO/IEC 17020:2005.Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД прилага изискванията на БДС EN 3:2000, БДС ISO 11602-2:2003 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване", като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции. Пожарогасителите, преминали техническо обслужване се маркират със стикери на фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД и холограмен знак на Национална браншова асоциация ПАБ.Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД дава едногодишна гаранция за извършената проверка, ремонт и зареждане. Обслужването се извършва с транспорт на фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД. Инженеринг - проектиране, изграждане, доставка и обслужване на kонвенционални и aдресируеми Пожароизвестителни системи- проектиране, изграждане и обслужване на Спринклерни Системи- проектиране, изграждане и обслужване на Пожарогасителни Системи с въглероден диоксид /СО2/- проектиране, изграждане и обслужване на Газови Гасителни Системи - PROINERT®, ECARO-25®, FM-200®, Fireraser®, Novec™ 1230, NAF s 125, Argonite, IG55,- проектиране, изграждане и обслужване на Системи за предотвратяване на пожара OxyReduct®, защитавайки помещението, чрез редукция на кислорода- проектиране и изграждане на видеонаблюдение и контрол на достъпа- доставка, монтаж и обслужване на пожарогасители и пожарна техника и предлагане на технико-икономически решения за осигуряване на сигурността и пожарната безопасност на обектите;- проектиране и изпълнение на огнезащита на метални и дървени конструкции;- защита за трудногоримост на текстилни материали. Обследване на обекти – Наредба I-209 Организация на противопожарната охрана по НАРЕДБА № I-209 /в сила от 22.11.2004 г./ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация. Фирма ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД извършва следните дейности: - Създава досие на обекта, съдържащо съответните документи по пожарна и аварийна безопасност /ПАБ/.- Разработва правила (инструкции) за осигуряване на ПАБ на територията на обекта.- Разработва планове за действие на ръководния и технологичния персонал и на служителите при ликвидиране на пожари и производствени аварии.- Изготвя планове за осигуряване на пожарната безопасност при ремонти и реконструкции на обекта.- Разработва планове за евакуация на служителите, работниците и пребиваващите в обекта.- Организира един път в годината практическо проиграване на плановете за действие на персонала при ликвидиране на пожари и производствени аварии.- Оказва съдействие при организиране на противопожарната подготовка и инструктаж на работниците и служителите от фирмата.- Извършва поддръжка и проверка на пожароизвестителните инсталации (ПИИ) и пожарогасителните инсталации (ПГИ), като води съответната документация – Приложение 2 от Наредба I – 209.- Извършва проверка, ремонт и зареждане на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене /пожарогасители прахови, с въглероден двуокис, шлангове, струйници, кранове 2 и ПП касети/ в собствената си сервизна база.- Изпълнява предписанията на органите по пожарна и аварийна безопаснос Продукти - Пожарогасители- Бутилки за технически газове- Пожаротехническо оборудване- Машини за зареждане на пожарогасители- Гасителни вещества- Средства за защита- Пожарни врати- Пожароизвестителни инсталации- Системи за превенция- Пожарогасителни инсталации- Огнезащита на конструкции- Указателни знаци- Димни люкове- Резервни части за пожарогасители- Автоаптечки, автокомплекти, автотриъгълници, жилетки Клиенти Гаранция за високото качество на извършваните от ПОЖАРНА ТЕХНИКА ООД дейности са част от нашите постоянни клиенти: - ЦУМ АД- ПЕТРОЛ АД- OMV- БТК /СПСММТ ГРСЦ/- Летище СОФИЯ АД- Агенция Митници- Обединена Българска Банка- Банка Пиреос България АД- Първа инвестиционна банка- Алфа Банк- Гранд Хотел София- Хотел Кемпински Зографски- МТОСО-МВР- Метрополитен ЕАД- "СТИЛМЕТ" АД- МБАЛСМ Н.И.Пирогов- Военномедицинска Академия (ВМА)- Медицински институт на МВР- ТЕЦ София- ТЕЦ Люлин- Търговска верига HIT-София- Търговска верига ПРАКТИКЕР-София- ТЕХНОМАРКЕТ- КЦМ – Пловдив- ТРАНСВАГОН АД – Бургас- М+С Хидравлик – гр. Казанлък- "Феста Хотели" - АД- Хотел "Норт Бийч" - гр. Приморско- НЗОК- Министерство на икономиката- София МЕЛ- Търговски център Илиянци- Централен Кооперативен Съюз- Строителни системи "НИТЕРА"- Йовета Глас АД- и много други.

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..