Противопожарни и пожароизвестителни системи

Областни градове

ФЛАМТЕХ ЕООД е с дейност насочена към осигуряване на пожарната безопасност на сгради за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции. Изключителен представител сме за България на SAFETY HI-TECH S.r.l., Рим, Италия.

Пловдив
Тъй като се занимаваме само с противопожарни системи, сме концентрирали всичките си ресурси в осигуряване на най-високо качество, напълно тествани иновационни пожароспиращи решения.Тествани и сертифицирани, съгласно EN 1366-6, UL класифицирани, ANSI и AST

Дейността на фирма Джи инженеринг Перник ЕООД е свързана с проектирането и изграждането на системи за сигурност; слаботокови и комуникационни системи; cистеми за видеонаблюдение; cистеми за пожароизвестяване; газсигнализиращи системи; контрол на достъп и др.

Харманли
Фирма “Румел” ЕООД се занимава с проектиране и монтаж на електро инсталации, системи за сигурност, пожароизвестителни системи и системи за управление на дим. Ние предлагаме проектиране доставка и монтаж на електро инсталации с висококачествени материали.

Пълен инженеринг на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации. Газови пожарогасителни системи - FM 200, Novec 1203, Ecaro. Проектиране, доставка, изграждане, узаконяване и поддръжка на системи за пожарна безопасност. Превантивна дейност - Системa за недопусканe на пожари.

София
Аквафорс предлага специализирана противопожарна техника – всички видове пожарогасители, касети, шлангове, струйници, противопожарни хидранти и други, а също така и сервиз.

"Файер сeкюрити" ЕООД е създадена от инж. Димчо Йовчев, дългогодишен служител на службата за пожарна безопасност със задълбочени познания в областта на опазването и защитата както на вече изградени обекти, така и на новостроящи се сгради и съоръжения, магазини, молове, търговски обекти

Фирмен магазин, мострена зала и монтажен център за алармени системи, аудиоозвучителни системи за автомобили, автоелуслуги, GPS навигация, автомобилно озвучаване - CD-MP3 плеъри и ДВД, високоговорители, тонколони, суб-буфери и усилватели.

Козлодуй
Хефест Х е с основна дейност сервизно обслужване на пожарогасители и търговия с противопожарно оборудване. Фирмата извършва безплатно теоретично и практическо обучение по пожарна безопасност на своите клиенти. Изготвя необходимите документи и схеми за евакуация по пожарна безопасност.

София
Фирма ДИАМАНТ 44 ЕООД е специализирана за противопожарна техника и безопасност,със седалище гр.София.ДИАМАНТ 44 ЕООД е със специализирана дейност в областа на противопожарна техника и безопасност. Фирмата е регистрирана по ЗДДС.Ние сме член на Националната Браншова Асоциация

Противопожарни и пожароизвестителни системи


Възникването на пожар в жилищен, търговски или производствен имот е мащабен проблем. Монтирането на противопожарни системи дава предимство в борбата с огъня и дава възможност за намаляване на евентуалните щети. Противопожарните системи могат да бъдат известяващи, те се включват при възникване на огън или дим и съобщават или директно противопожарните институции или включват типова аларма, която цел има да информира, отново пожарникарите, но и хората намиращи се в сградата за да предприемат навременна евакуац

Противопожарните системи включват разнообразие от ръчни и автоматизирани елементи за отчитане възникването на пожара, могт да включват и система за гасене на пожар в зависимост от мястото и вида на сградата. За целта може да се използва система с с вода за гасене на пожар, но може да се приложат и различни химически и нехимически агенти, вещества и материали. Противопожарни системи включват и оборудване което би могло да изпомпи въздуха в помещения потушавайки огъня, а може и да вкарва свеж въздух в помещения като стълбища или евакуационни изходи за да увеличат притока на кислород и да предотврати задушаване на преминаващи от там хора. Ръчни инструменти като пожарогасители, кофпомпи, както и лопати и сандъци с пясък са неща задължителни за определени типове сгради и предприятия. Използването на пожарогасител налага познаване на функциите и начините за работа с него. Те трябва да са редовно проверявани и запълвани с подходящо гасящо вещество спрямо това къде ще се използва пожарогасителя.


Противопожарни табла
Прочети повече
Затвори

Партньори