Посолство на ЛИТВА - Вижте още

Посолство на ЛИТВА

Литва, официално Република Литва е държава в Североизточна Европа. Най-голямата от трите балтийски държави граничи с Латвия на север, с Беларус на югоизток, с Полша на юг, с Балтийско море на северозапад и с Русия на югозапад посредством Калининградска област.

Литва, официално Република Литва е държава в Североизточна Европа. Най-голямата от трите балтийски държави граничи с Латвия на север, с Беларус на югоизток, с Полша на юг, с Балтийско море на северозапад и с Русия на югозапад посредством Калининградска област. Литва е държава членка на Европейски съюз от 1 май, 2004. До средата на двадесети век названието на страната на български е Литвания. Смяната е част от по-широк процес на заместване на имената на много други държави с руски. Площта ? е 66 300 км2, от които 64 418 км2 суша и 882 км? водна площ.
литва знаме
Държавен глава на Литва е президентът, който се избира с петгодишен мандат. Сегашният президент на Литва е Валдас Адамкус, който се връща в Литва след години, прекарани в САЩ и Канада, заедно със своята съпруга Алма Адамкиене. В неговите ръце е съсредоточена и външната политика. Президентът, по одобрение на парламента, определя министър-председателя, а на последните номинации определя и останалата част от кабинета, както и броя на останалите държавни служители и съдии, както и Органическият съд.
литва
Населението на Литва е около 3 600 000 души, от които близо 85% са литовци. Най-големите малцинства са поляците — около 6 % от населението, и руснаци — около 5% от населението.

Населението е намаляващо, но са предприети амбициозни програми от страна на правителството за увеличаване на прираста до положителни стойности.
Литва е индустриално-аграрна страна. Основни отрасли са машиностроене (кораби), метало- и дървообработване, химическа, текстилна и хранително-вкусова промишленост (рибно-консервна). Със селско стопанство се занимават 35% от населението на страната. Водещ отрасъл е месо-млечното говедовъдство. Повсеместно се отглеждат ръж, пшеница, ечемик, овес, лен, захарно цвекло, картофи, зеленчуци и др.

Посолство на ЛИТВА - отрасли:


Администрация, Общини, Посолства,