Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

ЕНЕРГАН 95 ООД - Вижте още

ЕНЕРГАН 95 ООД

ЕНЕРГАН - 95 ООД извършва инженерингова дейност и доставка на оборудване за парокондензни системи и котелни централи,регулиращи и спирателни вентили за индустрията,ТЕЦ,АЕЦ,тръби ,тръбни фитинги,фланци.
ЕНЕРГАН 95 ООДЕНЕРГАН 95 ООДЕНЕРГАН 95 ООДЕНЕРГАН 95 ООД


КОЙТО ЗНАЕ КАК ДА ПЕСТИ ЕНЕРГИЯТА, ТОЙ ЗНАЕ КАК ДА СТАНЕ БОГАТ!


За нас :

Фирма "ЕНЕРГАН - 95" ООД извършва инженерингова дейност и доставка на оборудване за парокондензни системи и котелни централи,регулиращи и спирателни вентили за индустрията,ТЕЦ,АЕЦ,тръби ,тръбни фитинги,фланци.

Оборудването може да се изреди така:
  • кондензни гърнета
  • помпено - кондензни станции
  • регулатори на налягане и температура
  • машини за почистване на топлообменници
  • спирателна и регулираща арматура за индустриални предприятия, ТЕЦ, АЕЦ


Офис на "ЕНЕРГАН - 95" ООД в Равда:
ул. "Несебър" 58, 8238 Равда, област Бургаска, община Несебър
0897 971 443 office@energan95.com


"ЕНЕРГАН - 95" ООД е представител за България на следните фирми производителки:

RICHARDS INDUSTRIES VALVE GROUP /САЩ/

BESTOBELL STEAM (отдел на RICHARDS INDUSTRIES VALVE GROUP) /САЩ/ - Фирмата е специализирана в производството на кондензни гърнета -"трета генерация", които са с 3 годишен гаранционен срок срещу дефекти и загуби на пара. Предлага и помпено - кондензни станции за връщане на конденза.

JORDAN VALVE /САЩ/ - Фирмата произвежда широка гама от регулатори за налягане, регулатори на температура, регулатори на налягане за стерилни цели. Регулаторите за налягане спрямо начина на действие включват: с пряко действие, с пилотен вентил. По начин на приложение фирмата предлага: редуцир винтили, регулатори на диференциално налягане, регулатори на противоналягането, вакуум регулатори. Регулаторите на налягане и температура работят на пара, газ, химикали. Предлага се пълна гама от регулатори и кондензни гърнета за стерилни течения /пара, въздух и течности/.

MARWIN /отдел на RICHARDS INDUSTRIES VALVE GROUP/ /САЩ/ - Фирмата произвежда широка гама от сферични кранове за пара, вода и газове /включително и за ниски температури/

HEX VALVE /отдел на RICHARDS INDUSTRIES VALVE GROUP//САЩ/ - Фирмата е специализирана в производството на приспособления за монтаж на манометри, кранчета за манометри, батерии за монтаж на измерителни уреди и др.

VALSTEAM /Партогалия/ - Фирмата е специлаизирана в производството на конденбзи гърнета, редуцир вентили, помпено-кондензни дтанции, обезвъздушителни вентили за водни инсталации, смесителни вентили за пара-вода, дренажни гърнета за сгъстен въздух, сигнализатори на течение, сепаратори за пара и въздух. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001.
SCHUBERT& SALZER /Германия/ - Фирмата е специализирана в производство на двупозиционни вентили с пневматично или ел. задвижване и контролни вентили / пластинков тип, пневматично или ел. задвижране/. Фирмата има в производствената си гама и контролни вентили за стерилно чисти среди /въздух, течности и пара/.

ARI VALVE CORPORATION /Германия/ - Фирмата е специализирана в производството на:

- Регулиращи (двупътни и трипътни), спирателни, обратни вентили с ръчно задвижване. Пълноподебни предпазни вентили за течности, газове и пара.
- Регулиращи вентили с мотор или пневмозадвижване и редуцир вентили с пряко действие за течности, газове и пара.
- Кондензни гърнета и аксесоари за парокондензни стопанства.

INDUSTRIE TECHNIK /Италия/ - Фирмата е специализирана в производството на широка гама апарати, като: термостати, двупътни и трипътни вентили и бътерфлай вентили с мотор задвижки, сензори, диференциални термостати, термостати против замръзване, преобразуватели на налягане и т.н. Оборудването намира широко приложение в областа на климатичната е вентилационна техника, осигуряване безопасността на работа на вентилаторите, срещу замръзване и т.н.
RED VALVE /САЩ/ - Фирмата е специализирана в производството на спирателна и регулираща арматура за абразивни течения, отпадни води, пулпове, химически агресивни среди. Намира приложениуе оредимно в въгледобивът, рудодобива, циментовото производство, ТЕЦ, пречиствателни станции, производство на хартия, стоанодобивът.

BESTOBELL VALVES /Англия/ - Фирмата е специализирана в производството на спирателна, регулиреаща и предпазна арматура за криогенни условия на работа (отрицателни температури до -197 оC). Арматурата се използва за газове и течности при нискотемпературни условия.

HYDRO-THERMAL CORPORATION /САЩ/ - Фирмата е специализирана в производството на джет кукърс (подгреватели за директно подгряване на вода с пара). Фирмата предлага подгреватели за нуждите на хранително вкусовата промишленост (в производството на пюрета, кетчуп, лютеница, производството на алкохол и т.н.), за подгряван на вода за отопление или битови нъжди, за подгряване на най-различни гъсти течности за нуждите на промишленото производство. Подгревателите подобряват к.п.д. на процеса с 20% в сравнение с използването на стандартни подгреватели (пластинкови или водотръбни). Подгряавнето на флуида става мигновенно. Отклонението на регулираната температура на подгрявания флуид на изхода от подгревателя е +/- 0.5 оC.
B
THOMAS C. WILSON INC. /САЩ/ - Специализирана в производството на оборудване за почистване топлообменните повърхности на котли - пламъчнотръбни и водотръбни, топлообменници, кондензатори, охладители, изпарители, паропрегреватели. Оборудването работи с електромотори, които са свързани с гъвкава връзка към почистващите инструменти.

ABO VALVE /Чехия/ - Фирмата е специализирана в производството на бътерфлай вентили за течности, газове, пара.

CONTROL AIR INC. /САЩ/ - Фирмата е специализирана в производството на регулираща арматура, филтри и трансмитери за подготовка на въздуха за оборудване с пневмозадвижване /вентили, машини/.
BRYAN STEAM /САЩ/ - Производител на комплексно оборудване за котелни централи: водотръбна конструкция котли за гореща вода и пара, деаератори, утилизатори на топлината от повърхностната продувка, сепаратори, водозахранващи системи за котли, системи за ръщане на кондензат.
FNC /Италия/ - Фирмата специализирана в производство на обезопасителни клапани и вентили а резервоари като: дихателни клапани, огнепреградители, баланс вентили, индикатори на ниво.

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..