ЕЛАМ 94 ООД  itemprop=

ЕЛАМ 94 ООД

ЕЛАМ - 94 ООД е специализирана фирма за проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, поддържане и ремонт на трафопостове, външни електрозахранвания СН и НН на потребители.ЕЛАМ - 94 ООД внедрява нови типове трафопостове, специално предвидени за вграждане в жилищни,
ЕЛАМ - 94 ООД е специализирана фирма за проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, поддържане и ремонт на трафопостове, външни електрозахранвания СН и НН на потребители. ЕЛАМ - 94 ООД предлага КТП (комплексен трансформаторен пост), касетки и всички видове електрически табла със сертифицирани градивни елементи от местно производство или внос от водещи световни производители. ЕЛАМ - 94 ООД внедрява нови типове трафопостове, специално предвидени за вграждане в жилищни, обществени и други сгради, при спазване на най-строгите международни норми за защита от шум, вибрации, електромагнитни полета и пр. ЕЛАМ - 94 ООД осигурява за своите дейности съгласуване, а когато това се изисква от нормативните актове - и утвърждаване от компетентните контролни органи.