Лабора ООД  itemprop=

Лабора ООД

Фирма Лабора ООД доставя лабораторна апаратура, лабораторни мебели, стъклария и реактиви за промишлеността, екологията, медицината, хранително вкусовата промишленост и селското стопанство. Предлаганата номенклатура е внос от Германия, Великобритания
Фирма "Лабора" ООД доставя лабораторна апаратура, лабораторни мебели, стъклария и реактиви за промишлеността, екологията, медицината, хранително вкусовата промишленост и селското стопанство. Предлаганата номенклатура е внос от Германия, Великобритания, Франция, Чехия, САЩ и др. Лабораторна и контролна апаратура - рН-метри - настолни и портативни и електроди за тях - кондуктометри, оксиметри, йонметри, колориметри - спетрофотометри - VIS, UV-VIS - ръчни и настолни рефрактометри, микроскопи - термометри - електронни - везни - електронни, технически и аналитични - влагомери - за различни материали и въздух, сонди за проби - термостати и ултратермостати, водни бани - сушилни, стерилизатори, пещи, дестилатори, автоклави, центрофуги - магнитни бъркалки, миксери, хомогенизатори, мелници - калориметри, вискозиметри, ситомашини и сита рН - метри Сушилня Везни Лабораторна стъклария - цилиндри мерителни - с или без шлиф - пипети - Мор, Фол, Резила - колби Ерленмайер, облодънни, плоскодънни, мерителни, смукателни - бюрети автоматични по Пеле (10, 25, 50мл), Мор, Шелбах - микробюрети по Банг - чаши Бехер - ниска и висока форма - кристализатори, ексикатори, фунии, вани - стъкла - предметни, покривни, тегловни - пикнометри - стъклена апаратура - Сокслет, Парнас Вагнер и др. - ареометри - с или без термометър, в различни обхвати - термометри живачни и спиртни - лабораторни и промишлени Ареометри и термометри Лабораторен порцелан - хавани - бюхнерови фунии - тигли Лабораторни принадлежности - щипки - стативи - пинцети - муфи - ланцети Лабораторна пластмаса - блюда Петри - накрайници за пипети - маркучи - автоматични пипети - стативи - епруветки - пипети Пастьор - пръскалки - чаши Бехер - мерителни цилиндри "Лабора" ООД предлага: - уреди и оборудване за контрол качеството на зърното и хлебните произведения - мелници за стандартни лабораторни анализи на зърно - уреди за анализ в близката инфра - червена област на всички видове зърнени култури, брашна, фуражи, вина, сухо мляко и др. - уреди и оборудване за определяне на алфа - амилаза активност "Падащо число" Falling NumberУреди и оборудване за определяне на алфа - амилаза активност "Падащо число"Система за определяне съдържанието на сух и мокър глутен "Глутоматик"