Езикова Школа АБИЛИТИ  itemprop=

Езикова Школа АБИЛИТИ

ЕЗИКОВА ШКОЛА АБИЛИТИ може да Ви предложи: - Групово и индивидуално езиково обучение по Английски, Испански, Италиански, Френски, Немски, Руски и Български език за чужденци в удобно за Вас време - Подготовка за сертификатните изпити към Британския съве
София, кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов бл.5, вх.В, ет.1

Езикова Школа Абилити Езикова Школа Абилити може да Ви предложи: - Групово и индивидуално езиково обучение по Английски, Испански, Италиански, Френски, Немски, Руски и Български език за чужденци в удобно за Вас време - Подготовка за сертификатните изпити към Британския съвет - Кеймбридж сертификат и към Испанския културен център - D.E.L.E. - Специализирани курсове по френски, испански и английски за юристи и финансисти - Обучение на корпоративни клиенти в удобно време и място -Преводинадокументи Английски език Общ Английски език Курсовете ни по общ английски се провеждат по системата New Headway на издателство Oxford University Press. Продължителността на първите две нива Elementary и Pre- Intermediate е 100 учебни часа, на нивата Intermediate е Upper- Intermediate е 120 учебни часа, а петото ниво Advance е с продължителност 150 учебни часа и включва часове за разговор с преподаватели, чиито роден език е английски. Английски език с бизнес насоченост - по учебната система Market Leader Системата по бизнес английски Market Leader на издателство Longman е разработена в 5 части, в основата на които са използвани материали от автентични източници. Поставените теми се разглеждат посредством реални бизнес-ситуации, целящи постигането на стандартното ниво на владеене на бизнес английски, необходимо за общуване в модерното бизнес-общество. В системата са застъпени и теми от специфични области като бизнес, право, финанси, мениджмънт и т.н. Системата е подходяща за хора, работещи в сферата на икономиката, правото, висшия мениджмънт и маркетинг. Английски език с бизнес насоченост - по учебната система ProFile Учебният курс ProFile на издателство Oxford е предназначен да улеснява общуването между хора, работещи в различни сфери на бизнеса. Организиран е в три нива и е тематично разделен с цел постепенно въвеждане на обучаваните в основните теми на бизнес комуникацията. Учебникът разполага с отлично разработена учебна програма, системно упражняване на четирите основни умения (четене с разбиране, слушане с разбиране, писане и говорни умения). Специалните упражнения за комуникация, включени във всеки курс по бизнес английски пресъздават реални ситуации от бизнес средите, посредством оригинални видео материали и интервюта, записани на CD-та. Разговорен английски език - по учебната система Clockwise Курсовете ни по Разговорен английски се провеждат по системата ClockWise, разработена в пет нива - от Elementary до Advanced. Курсовете са подходящи както за начинаещи, така и за напреднали в усвоявянето на английски език. Целта на обучението е с помощта на по-свободни теми за разговор курсистите да преодолеят езиковата бариера и да "проговорят". По време на обучението по английски език се отделя специално внимание на правилното произношение, интонацията, разширяването на речниковия запас и създаването на говорни навици. Граматичните структури се разглеждат в контекста на изучавания материал. Предоставя се възможност за изява на всеки от курсистите, което спомага за личната им увереност в използването на езика. Системата съдържа кратки и динамични текстове за слушане и разбиране. Към всяко ниво са предвидени допълнителни граматически упражнения и тестове за проверка и затвърждаване на знанията. Руски език Езикова школа Абилити организира курс по Руски език 1 ниво- вечерен, съботно-неделен и дневен интензивен. Продължителност - 100 учебни часа. Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист. Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки. Български език за чужденци Езикова школа Абилити организира курс по български език за чужденци с работни езици руски, френски, английски, италиански и гръцки. Възможност за индивидуално обучение в удобно за курсиста време. Не е необходимо да се купува учебник - школата предлага собствена система и методика, високо квалифицирани преп одаватели, видео и аудио уроци. Чуждоезиково фирмено обучение Езикова школа Абилити организира обучение по Английски, Италиански и Френски, Немски и Руски език, съобразено с Вашите професионални нужди. То се осъществява по утвърдени учебни системи, включващи допълнителни материали от сферата, в която работите. Предлагаме разумни цени и възможност обучението да се провежда във Вашия офис и в удобно за Вас време.

Езикова Школа АБИЛИТИ - отрасли:


Наука и Образование, Езикови Школи, Курсове,
2.6 5