Областни градове

Антоанета Василева е професор по Световно стопанство и Международни икономически отношения (МИО) в катедра „МИО и бизнес“ в УНСС, както и декан на факултет „Международна икономика и политика“. Професор Антоанета ВАсилева е специализирала международен мениджмънт и маркетинг в: Instituto de

МЕЖДУНАРОДНОТО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ /IBS/ е независимо, частно висше училище, основано през 1991 г. като Българо-датски колеж по икономика и управление. То е правоприемник на "Колеж по икономика и бизнесадминистрация" - Ботевград, който на основание положителна оценка от Националната

Колежът по телекомуникации и пощи обучава до образователно - квалификационна степен "Специалист по ..." по специалностите: "Комуникационна техника и технологии", "Радио - телевизионна техника" и "Икономика на съобщенията". Формите на обучение са:

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е първото в България частно специализирано висше училище в областта на застраховането и финансите.  Училището е открито с решение на Народното събрание от 25.07.2002 г.(обн., ДВ, бр. 75 от 02.08.2002 г.). Първият прием е обявен за учебната

ВСУ "Л. Каравелов" е държавно специализирано висше училище. То е e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 година с Указ на Н.В. Цар Борис III.  Училището се намира в югозападната част на София, в екологично чист район и сградите му са

Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ) е държавно висше училище, приемник на Полувисшия институт по библиотечно дело (ПИБД), на Колежа по библиотечно дело (КБД) и на Колежа по библиотекознание и информационни технологии (КБИТ). 

Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" е най-старото техническо учебно заведение в Република България, а неговата история и настоящата му дейност го утвърждава като най-авторитетния център за подготовка на морски кадри. ВВМУ подготвя офицери за военноморските сили и капитани и

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов е специализирано държавно висше училище за обучение в професионално направление икономика, управление и администрация. Възникнало e през 1936 г. в резултат на крупно дарение на родолюбивия свищовски

Papers Consult е Вашият коректен и лоялен партньор в писмените разработки. При нас ще намерите качество, уникалност и изчерпателност на поръчаната Ви тема на ниски цени. Изработка на реферати, есета, курсови и дипломни работи. Ние предлагаме Високо качество, прецизност, автентичност -

Висши Учебни Заведения, ВУЗПрочети повече
Затвори

Партньори