Електроимпекс АД  itemprop=

Електроимпекс АД

външнотърговско предприятие, имащо изключителните права в България за вноса и износа на електротехническо оборудване и апаратура.
Началото бе поставено през 1960 г., когато Електроимпекс бе създадено като външнотърговско предприятие, имащо изключителните права в България за вноса и износа на електротехническо оборудване и апаратура. В първоначалния период са регистрирани търговски връзки с фирми от 16 страни. Благодарение на собствената си политика и на развитието на българската електротехническа промишленост, няколко години след своето основаване Електроимпекс започна да изпълнява инженерингови услуги. Тогава те се състояха главно в организация и износ на комплектни проекти, изпълнявани от специализирани български подизпълнители. През този период паралелно с изпълняваните обекти беше създаден собствен потенциал, опит и репутация на реномирана компания в областта на инженеринговата дейност, която стана определяща за нашето дружество. От 1990 г. Електроимпекс продължи своята дейност като акционерно дружество, сред учредителите на което бяха българските фирми производители на основното електротехническо оборудване, научноизследователски и проектни институти, банки и др. През 1999 г. държавното участие в Електроимпекс бе продадено чрез Софийската фондова борса и в момента е част от "Електромашинари холдинг" АД. "Електроимпекс" АД изпълнява частично или цялостно инженерингови услуги в областта на проектирането, монтажа, наладката, пуска и гаранционното поддържане на комплектни проекти. В тези проекти единствено оборудването се предлага от български или чуждестранни поддоставчици при стриктно спазване изискванията на клиентите и техните тръжни документи, като в списъка на редовните ни поддоставчици фигурират най-реномирани фирми производители. Инженеринговата дейност на Електроимпекс включва изграждане на комплектни електроенергийни и водоснабдителни обекти "на ключ" при спазване на съвременните изисквания и стандарти за проектиране, доставка, монтаж, пуск на обектите и обучение на персонала на клиентите, за техническо обслужване на оборудването със съответните гаранции, за следните проекти: -подстанции ВН до 220 kV - електропроводи ВН до 220 kV - разпределителни въздушни и кабелни мрежи - електрификация на населени места - електромашинна част на ВЕЦ и помпени станции за напояване и водоснабдяване - модулни пречиствателни инсталации за питейна вода - доставки само на оборудване и материали за такива видове обекти, в т.ч. силови и разпределителни трансформатори, стъпални регулатори, апаратура ВН, изолатори, апаратура НН, силови и контролни медни и алуминиеви кабели и проводници, КТП, разпределителни табла, хидрогенератори, турбини, помпени агрегати и др. - изпълнение на отделни видове инженерингови и консултантски услуги, в т.ч. предварителни проучвания, проектиране и консултантски услуги за електроенергийни обекти, консултантски услуги за обучение и въвеждане в действие на международните стандарти за качество ISO 9000. "Електроимпекс" АД осъществява и внос и износ на всички видове електротехнически изделия, материали и резервни части като електродвигатели, дизел агрегати, ръчни електрически инструменти, асансьори, ел. инсталационни и изолационни материали, домакински електроуреди, дросели и осветителна техника и други. Фирмата е добре известна в повече от 85 страни от Азия, Африка, Европа и Южна Америка и в някои от тях, като Германия, Англия, Франция,Италия, Гърция, Албания, Русия, Украйна, Египет, Сирия, Ирак, Нигерия, Афганистан, Ливан, Йордания, Иран, Пакистан, Никарагуа, Куба, Перу и др., са установени делови контакти с фирми от широк спектър на дейността на основата на смесени дружества, представителства или традиционно поддържани контакти за съвместна работа. Това се дължи на осигуряването на качествени инженерингови услуги на конкурентни цени, на близкото познаване на традиционните изисквания и конкретните нужди на нашите клиенти и добрата съвместна работа с водещите световни фирми в областта на електроенергетиката в 18 страни на обща стойност около 500 млн. USD. Електроимпекс притежава сертификат от фирмата BVQI за съответствие на системата за управление на качеството с изискванията на ISO 9001:1994. Фирмата бе включена в Централния консултантски регистър на Европейската общност DG1A.