Карвелд EООД  itemprop=

Карвелд EООД

"Карвелд" ЕООД е вносител на химически продукти от Германия, като: Мастила - Мастила за флексопечат Химически продукти, Фолия, Припои - сребърни, Заваръчна техника, Режеща техника, Инженерни пластмаси
"Карвелд" ЕООД е вносител на химически продукти от Германия, като: 1. Мастила - Мастила за флексопечат - UV – мастила за сух офсет 2. Химически продукти 3. Фолия - РVС-, А-РЕТ-, G-PET- фолия - ОРР – фолия (Cellophan) - РVС/РЕ-, РА/РЕ – фолия - РЕТ – фолия 4. Припои - сребърни – Дегуса / БразеТек 5. Заваръчна техника – ЕWM 6. Режеща техника – Месер Кътинг и Уелдинг 7. Инженерни пластмаси - РОМ (Hostaform) - РВТ (Celanex) - РЕТ (Impet) - Термопластичен полиестерен бленд (Vandar) - LСР (Vectra) - PPS (Fortron) - LFТ (Celtran) - LFТ (Compel) - СОС (Topas) - РЕ – UHMW (GUR) - РТFE (Dyneon) - РVС (Vinnolit) 8. Антикорозионни покрития - Asplit - Betonol - Epiter - Permacor (DuPont) "Карвелд" ЕООД осигурява поддръжка в гаранционен и извънгаранционен период на заваръчна и режеща техника. HOSTAFORM Инхалатор за астма Посоченият Инхалатор за астма е направен от пластмаса тип Hostaform C 1303, поради: - ниския коефициент на триене на тази пластмаса - високата й точност - еластичността й Опаковки за парфюми Посочената Опаковка за парфюми е направена от пластмаса тип Hostaform C 13021, поради: - високата жилавост на пластмасата - високата й износоустойчивост - лесното й изливане - доброто плъзгане FORTRON Детайл за фасунги Посоченият Детайл е направен от пластмаса Fortron 6165A4, поради: - високите механични показатели на пластмасата - твърдостта й - устойчивостта й на инфрачервено нагряване - добрите й електроизолационни свойства Механизъм за компактдиск Посоченият Механизъм за компактдиск е направен от прастмаса тип Fortron 6165A6, поради: - твърдостта на пластмасата - лесното й изливане - устойчивостта на размерите - доброто плъзгане - ниската й износоустойчивост VECTRA Механизъм Посоченият Механизъм е направен от пластмаса тип Vectra A130, поради: - твърдостта на пластмасата - лесното й изливане - високата устойчивост - устойчивостта на размерите й Шаси за GSM Посоченото Шаси е направено от пластмаса VECTRA A230, поради: - твърдостта на пластмасата (E-Mодул >25000 MPa) - лесното й леене - високата й устойчивост - устойчивостта на размерите й CELENEX Радиаторен термостат Посоченият радиаторен термостат е направен от пластмаси тип Hostaform C 13031 и Celanex 2300 GV1/30, поради: - устойчивостта на размерите на пластмасите - еластичността им - устойчивостта им на хидролиза Тостер Посоченият Тостер е направен от пластмаса тип Celanex 2302 GV1/15, поради: - високата гладкост на пластмасата - топлоустойчивостта й - химическата устойчивост - твърдостта й CELSTAN  /  COMPEL Кутия за газова маска Посочената кутия е направена от пластмаса тип Celstran PA 12-SF 50, поради: - антистатичните свойства на пластмасата - удароустойчивостта й - възможността й за оцветяване Контейнер за многократна употреба Посоченият контейнер е направен от пластмаса тип Compel PP-GF 30, поради: - добрият електростатичен разряд на пластмасата - възможността й за оцветяване - пълното вграждане на нишки