ДОВЕРИЕ - БРИКО АД  itemprop=

ДОВЕРИЕ - БРИКО АД

Изграждане, експлоатация и управление на верига магазини за търговия на дребно със стоки за бита и ремонтна дейност, транспорт, производство на промишлени и битови стоки
София, бул. “Цариградско шосе” №115

Изграждане, експлоатация и управление на верига магазини за търговия на дребно със стоки за бита и ремонтна дейност, транспорт, производство на промишлени и битови стоки, сделки с интелектуална собственост, рекламна дейност, вътрешно и външно търговска дейност и всички други дейности, незабранени от закона.