Битова техника - ГАРАНТ АД  itemprop=

Битова техника - ГАРАНТ АД

БИТОВА ТЕХНИКА - ГАРАНТ АД - Пловдив е частно дружество регистрирано по търговския закон с Решение N 7683 /13.12.04 г. по Описа на Пловдивски окръжен съд и се явява правоприемник на Промкомбинат Битови услуги, създаден през 1964 г.
БИТОВА ТЕХНИКА - ГАРАНТ АД - Пловдив е частно дружество регистрирано по търговския закон с Решение N 7683 /13.12.04 г. по Описа на Пловдивски окръжен съд и се явява правоприемник на Промкомбинат Битови услуги, създаден през 1964 г. Предмета на дейност на дружеството е ремонт на Ел. машини и Измервателни уреди. Производство на Ел. бобини и Дограма - алуминиева.
4.5 2